Viskositetsmåler: Optimer industrielle processer med præcision

viskositetsmåler

Viskositet betyder egentlig “modstand mod at flyde” og med et viskosimeter måler man produktets flydeegenskaber. Men inden du køber et viskosimeter er her nogle gode råd.

Viskositet bliver målt dagligt i både produktion og på laboratorier

I dagligdagen tænker vi ikke over hvad viskositeten er på et produkt. Der hvor vi alle støder på viskositetsmålinger er i produktionen og på laboratorier. Her er det vigtigt at have det rette udstyr og den nødvendige viden for at kunne måle og vurdere viskositeten korrekt.

Et viskosimeter er et uundværligt redskab i mange industrier Et viskosimeter er et instrument, der bruges til at måle viskositeten af forskellige materialer. Det er et uundværligt redskab i mange industrier, herunder fødevareindustrien, kosmetikindustrien, farmaceutisk industri, maler- og lakindustrien og mange andre. Ved at måle viskositeten kan man kontrollere kvaliteten af et produkt og sikre, at det opfylder de nødvendige krav og standarder. Forskellige typer viskosimetre til forskellige behov Der findes forskellige typer viskosimetre, der kan bruges til at måle viskositeten af forskellige materialer. Nogle af de mest almindelige typer inkluderer rotationsviskosimetre, kapillære viskosimetre og kugleviskosimetre.

Rotationsviskosimetre er velegnede til at måle viskositeten af typå begrebet er f.eks. når vi åbner en spand maling der har stået i garagen et par år, lige i det vi tager låget af ser vi at malingen er blevet tyk. Så for at få den tilbage til den “tyndhed”, viskositet, den havde da vi stillede den på plads, ja så tager vi en træpind eller lignende, og rører rundt. Jo længere tid vi rører rundt, på et eller andet tidspunkt har den igen den viskositet som dengang malingen var ny, eller næsten i hvert fald.

Men er den for kold, ja så er den svær at påføre, så temperaturen spiller altså ind på viskositetsbegrebet, men hvordan?

I malerfaget er viskositetsmåling en daglig rutine

Indenfor malerfaget, husmalere, bygningsmalere, og indenfor industrilak området, hvor man hhv. maler med en pensel, sprøjtepåfører, påfører primer eller lak m.m., er det vigtigt at vide malingens viskositet før arbejdet påbegyndes.

Malingens tykkelse, viskositet, er med til at bestemme om resultatet af malingsprocessen bliver som forventet eller om laget bliver for tykt eller for tyndt. Er malingen for tyk er den svær at male med, er den for tynd kan man risikere at den ikke dækker tilfredsstillende.

Bygningsmaling sker på alle tider af året, når vejret tillader det, så er malingen for tynd, som en væske, let flydende, kan det give store problemer i relation til det færdige design. Bygningsmaling måler også andre medier, som f.eks. luftfugtighed og dugpunktstemperatur før malerarbejdet går i gang.

Hvad er en viskositetsmåler?

En viskositetsmåler er et instrument, der bruges til at måle viskositeten af en væske. Viskositet henviser til en væskes modstand mod flydning eller dens tykkelse. En viskositetsmåler opererer ved at påføre en kraft på væsken og måle den tid, det tager for væsken at flyde gennem en given kanal eller dyse. Denne tid er derefter korreleret med viskositeten af væsken.

Der findes forskellige typer viskositetsmålere, herunder rotationsviskosimetre, kapillarviskosimetre og konstant temperaturviskosimetre. Rotationsviskosimetre bruger en roterende dyse eller skive til at måle viskositeten. Kapillarviskosimetre måler viskositeten ved at lade væsken flyde gennem en smal kapillarrør og måle trykfaldet. Konstant temperaturviskosimetre opretholder en konstant temperatur i væsken under målingen for at sikre nøjagtige resultater.

Viskositetsmålere anvendes i mange industrier og applikationer, herunder kemisk produktion, olie- og gasindustrien, farmaceutisk produktion, fødevareindustrien og malerfaget. I malerfaget bruges viskositetsmålere til at sikre, at malingen har den rette konsistens til påføring. Dette er vigtigt for at opnå et ensartet og holdbart resultat.

Malingens viskositet kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder temperatur, fortyndingsmidler og pigmenter. Temperatur spiller en vigtig rolle i viskositeten, da koldere temperaturer kan gøre malingen tykkere og sværere at påføre. På den anden side kan varmere temperaturer gøre malingen tyndere og mere flydende. Det er derfor vigtigt for malere at være opmærksomme på temperaturen og justere malingen efter behov.

Malerfaget

Viskositetsmåling er en daglig rutine i malerfaget for at sikre, at malingen har den rette konsistens til påføring. Dette kan gøres ved hjælp af en viskositetsmåler, der måler den tid det tager for malingen at flyde gennem en given kanal eller dyse. Resultatet af målingen kan bruges til at justere malingens viskositet ved at tilføje fortyndingsmidler eller pigmenter. Dette sikrer, at maleren opnår det ønskede resultat og en ensartet påføring af malingen.

En viskositetsmåler er derfor et vigtigt værktøj for malere, da det hjælper dem med at opnå et professionelt og holdbart resultat. Ved at kontrollere malingens viskositet kan malere undgå problemer som dryp, klumper og ujævnheder i den påførte maling.

I malerfaget er det også vigtigt at måle andre faktorer såsom luftfugtighed og dugpunktstemperatur, før malerarbejdet påbegyndes. Luftfugtighed kan påvirke tørringstiden og holdbarheden af malingen, mens dugpunktstemperaturen kan påvirke malingens evne til at hæfte på overfladen.

Ved at måle disse faktorer kan maleren træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre et optimalt resultat. For eksempel kan en høj luftfugtighed kræve længere tørringstid eller brug af en luftaffugter for at reducere fugtigheden i rummet. Dugpunktstemperaturen kan påvirke valget af malingstype og påføringsteknik, da nogle malingstyper ikke hæfter godt på overflader med en lavere temperatur end dugpunktet.

Det er vigtigt for malere at have den rette viden og de rette værktøjer til at måle og kontrollere disse faktorer, da de kan have en afgørende indflydelse på malerarbejdets kvalitet og holdbarhed.

Som professionel maler er det derfor vigtigt at investere i kvalitetsværktøjer, herunder viskositetsmålere og instrumenter til måling af luftfugtighed og dugpunktstemperatur. Disse værktøjer vil hjælpe dig med at sikre, at du opnår det ønskede resultat og leverer holdbare malerprojekter til dine kunder.

Grundlæggende viskositetsbegreber du skal kende til

Når det kommer til måling af viskositet, er der nogle grundlæggende begreber, som det er vigtigt at have kendskab til. Ved at forstå disse begreber kan du få en bedre forståelse af, hvordan viskositet fungerer, og hvordan det påvirker forskellige materialer og processer.

1. Viskositet

Viskositet henviser til en fluids modstand mod flow. Det beskriver den indre friktion af en væske eller et stof, der bestemmer dets “tykkelse” eller konsistens. Høj viskositet betyder en tyk og klæbrig væske, mens lav viskositet betyder en tynd og flydende væske.

2. Absolut viskositet

Absolut viskositet, også kendt som dynamisk viskositet, er en måling af en fluids modstand mod flow under påvirkning af en ydre kraft. Den måles i enheden poise (P) eller pascal-sekund (Pa·s).

3. Kinematisk viskositet

Kinematisk viskositet er en måling af en fluids modstand mod flow under påvirkning af tyngdekraften. Den beregnes ved at dividere absolut viskositet med fluidens densitet. Kinematisk viskositet måles normalt i kvadratmeter per sekund (m²/s) eller stokes (St).

4. Newtonsk og ikke-Newtonsk viskositet

En Newtonsk fluid er en, hvor den indre friktion er proportional med skærene stress eller deformationshastighed. Dette betyder, at dens viskositet forbliver konstant, uanset hvor meget kraft der påføres den. Ikke-Newtonsk viskositet refererer derimod til en fluid, der ændrer sin viskositet afhængigt af den påførte kraft eller deformationshastighed.

5. Brookfield viskositetsmåling

En almindelig metode til at måle viskositet er ved hjælp af en Brookfield viskositetsmåler. Denne type måler fungerer ved at rotere en spindel i en væske og måle den kraft, der kræves for at rotere spindlen. Resultatet er en viskositetsværdi, der angiver fluids konsistens.

Disse grundlæggende viskositetsbegreber er vigtige at forstå, når det kommer til at forstå og arbejde med viskositet. Ved at have kendskab til viskositetens betydning og de forskellige målingsmetoder kan du bedre analysere, kontrollere og optimere viskositeten i dine applikationer og processer.

Hvad er forskellen på MPas og Stokes?

MPas og Stokes er begge måleenheder, der bruges til at måle viskositet. Der er dog nogle forskelle mellem de to enheder:

 1. MPas (MegaPascal sekund) er en enhed for dynamisk viskositet, der måler en fluids modstand mod strømning under påvirkning af en påført kraft. Det angiver, hvor tyktflydende eller tyndtflydende et stof er. Jo højere værdi, desto tykkere er stoffet.
 2. Stokes er en enhed for kinematisk viskositet, der måler, hvor hurtigt et fluide bevæger sig under påvirkning af en given kraft. Det angiver fluidens evne til at flyde og ændre form. Jo højere værdi, desto langsommere bevæger fluiden sig.

Det er vigtigt at bemærke, at de to enheder er forskellige og ikke direkte konverterbare. MPas bruges typisk til at måle viskositet af tyktflydende materialer, såsom olier og fedtstoffer, mens Stokes normalt anvendes til at måle viskositet af tyndtflydende materialer, såsom vand.

For at konvertere mellem de to enheder kan der anvendes forskellige konverteringsfaktorer, men det er bedst at konsultere de relevante videnskabelige referencer eller specialiserede værktøjer til præcise konverteringer.

Hvilke materialer kan måles af en viskositetsmåler?

Nogle af de materialer, der kan måles af en viskositetsmåler, inkluderer vand, olier, polymerer, kemikalier, maling, blæk, kosmetik, fødevarer og drikkevarer som mælk, sirup og ketchup.

Viskositetsmåling er vigtig for at kontrollere og optimere produktionsprocesser, sikre kvaliteten af slutprodukter og opretholde konsistens og nøjagtighed i industrielle processer. Ved at måle viskositeten af forskellige materialer kan man foretage justeringer i produktionen for at sikre den ønskede konsistens og kvalitet af det færdige produkt.

Hvordan fungerer en viskositetsmåler?

Der findes forskellige typer viskositetsmålere, der anvendes til at måle viskositet. En af de mest almindelige metoder er den allerede nævnte Brookfield viskositetsmåler, der bruger en roterende spindel til at måle kraften, der kræves for at rotere spindlen i en væske.

En anden type viskositetsmåler er en capillærviskosimeter. Denne type måler fungerer ved at lade væsken strømme gennem en smal kanal, og måler den tid det tager for væsken at passere gennem kanalen. Jo længere tid det tager, desto højere er viskositeten.

Uanset hvilken type viskositetsmåler der anvendes, er det vigtigt at følge producentens instruktioner om korrekt anvendelse og kalibrering af måleren. Dette sikrer nøjagtige og pålidelige resultater.

Hvad skal man overveje, når man vælger en viskositetsmåler?

Når du vælger en viskositetsmåler, er der flere faktorer, du skal overveje:

1. Måleområde: Vælg en viskositetsmåler, der kan måle viskositeten af de materialer, du arbejder med. Vær opmærksom på både det laveste og højeste viskositetsniveau, du har brug for at måle.

2. Nøjagtighed: Kontroller målerens nøjagtighed og præcision. Det er vigtigt at have pålidelige og nøjagtige resultater for at kunne kontrollere og optimere viskositeten korrekt.

3. Reproducerbarhed: Vælg en viskositetsmåler, der kan give reproducerbare resultater. Dette er vigtigt for at kunne opretholde konsistens i dine processer og produktion.

4. Brugervenlighed: Overvej, hvor let det er at bruge og betjene viskositetsmåleren. Du vil gerne have en enhed, der er nem at bruge og kan betjenes af forskellige personer i din organisation.

5. Vedligeholdelse: Tænk på, hvor nemt det er at vedligeholde ogreparere viskositetsmåleren. Viskositetsmålere skal kalibreres regelmæssigt for at sikre nøjagtige resultater, så det er vigtigt at vælge en enhed, der nemt kan vedligeholdes og repareres.

6. Pris: Overvej også prisen på viskositetsmåleren i forhold til dit budget. Der er viskositetsmålere til forskellige prisklasser, så det er vigtigt at finde en, der passer til dine behov og budget.

Når du har taget alle disse faktorer i betragtning, kan du træffe en informeret beslutning om valg af viskositetsmåler, der passer bedst til dine behov og krav i din industrielle produktion.

Opsummering

Viskositetsmåling er afgørende for at kontrollere og optimere produktionsprocesser og sikre kvaliteten og konsistensen af slutprodukter. Der findes forskellige typer viskositetsmålere, herunder Brookfield viskositetsmålere og capillærviskosimetre. Når du vælger en viskositetsmåler, er det vigtigt at overveje faktorer som måleområde, nøjagtighed, reproducerbarhed, brugervenlighed, vedligeholdelse og pris. Ved at tage alle disse faktorer i betragtning kan du finde den viskositetsmåler, der bedst passer til dine behov og krav i din industrielle produktion. Viskositetsmåling er afgørende for at opretholde kvalitet og konsistens i produktionen af dine produkter.

Hvad er forskellen på at måle med DIN systemer og Brookfield?

For mange virksomheder er det vigtigt at man dels kan reproducere sine målinger, dels at dem der måler kender til forberedelses- og målefasen, samt kan aflæse værdierne korrekt.

Med et DIN system er man sikker på at man måler samme mængde fra gang til gang, det betyder at uanset hvor i verden væsken skal måles, så kan man gøre det samme på andre laboratorier, i relation til mængden der skal måles på. Ofte udvikler man en målemetode som, i størst muligt omfang, simulerer den proces væsken gennemgår i praksis ved ibrugtagning. DIN systemet er udviklet i aluminium, både holderen til væsken og selve rotoren som måler viskositeten.

Nogle producenter har også målesystemer i engangsmateriale, hvis væsken man skal måle f.eks. er en agressiv væske og lignende.

Brookfield metoden benytter et åbent målesystem, det vil sige du kan tage en spand, et laboratorieglas på 20 ml, en kop eller hvad som helst du kan have væsken i, sætte måleren ned i væsken og starte målingen, så har du en Brookfield værdi, metoden er også kendt som “infinitive measurement method”.

Det er min erfaring at reproducerbarhed og nøjagtighed opnås i langt højere grad med DIN systemerne.

Hvorfor er det vigtigt man måler temperaturen i væsken?

Det er vigtigt at måle temperaturen i væsken, når man arbejder med viskositetsmåling af flere årsager:

 1. Effekt på viskositet: Temperaturen har en direkte indvirkning på viskositeten af en væske. Ændringer i temperatur kan medføre ændringer i viskositeten, hvilket kan påvirke væskens egenskaber og dens anvendelse. Ved at måle temperaturen kan man opnå præcise og pålidelige viskositetsmålinger.
 2. Kalibrering af instrumenter: Mange viskositetsmålere kræver en korrekt kalibrering for at sikre nøjagtige resultater. Dette indebærer ofte at tage hensyn til temperaturen af væsken. Ved at måle temperaturen kan man justere og kalibrere instrumentet korrekt, hvilket resulterer i mere nøjagtige viskositetsmålinger.
 3. Kvalitetskontrol: I visse industrielle processer er det afgørende at opretholde en bestemt temperatur i væsken for at sikre den ønskede viskositet og kvalitet. Ved at måle temperaturen kan man overvåge og styre processen for at opnå den ønskede kvalitet og produktkonsistens.
 4. Procesoptimering: Ved at måle temperaturen kan man identificere og analysere eventuelle temperaturafhængige variationer i viskositeten. Dette kan hjælpe med at optimere produktionsprocessen og identificere mulige forbedringer eller justeringer.

Samlet set er måling af temperaturen i væsken vigtigt for at sikre nøjagtige viskositetsmålinger, kalibrering af instrumenter, kvalitetskontrol og procesoptimering. Det bidrager til at sikre nøjagtighed, pålidelighed og konsistens i resultaterne af viskositetsmålingerne.

In-line viskositetsmåling – måling i processer

Måling af in-line viskositet har flere fordele, som kan være værdifulde i forskellige industrielle anvendelser. Her er nogle af de vigtigste fordele ved in-line viskositetsmåling:

 1. Real-time overvågning: In-line viskositetsmåling giver mulighed for at overvåge viskositeten i realtid under produktionsprocessen. Dette gør det muligt at identificere eventuelle afvigelser eller problemer hurtigt og træffe nødvendige korrektioner. Det kan hjælpe med at undgå uønskede variationer i produktkvaliteten og forbedre processtabiliteten.
 2. Optimering af processer: Ved at måle viskositeten in-line kan man finde de optimale betingelser for forskellige produktionsprocesser. Det kan hjælpe med at øge effektiviteten, minimere produktionsomkostningerne og forbedre produktkvaliteten. In-line viskositetsmåling kan også hjælpe med at reducere energiforbruget og minimere spild.
 3. Kvalitetskontrol: In-line viskositetsmåling spiller en vigtig rolle i kvalitetskontrollen af viskose produkter. Ved at måle viskositeten kan man sikre, at produktet opfylder de nødvendige kvalitetsstandarder og specifikationer. Det giver også mulighed for at detektere eventuelle uregelmæssigheder eller fejl i produktionsprocessen, så de kan rettes tidligt.
 4. Procesovervågning og fejlfinding: In-line viskositetsmåling giver mulighed for at overvåge forskellige dele af produktionsprocessen og identificere eventuelle flaskehalse eller fejl. Ved at måle viskositeten kan man evaluere effekten af forskellige parametre eller ændringer i processen og optimere dem efter behov.
 5. Automation og styring: In-line viskositetsmåling kan integreres i automatiserede processer og styresystemer, hvilket muliggør hurtige og præcise justeringer af viskositeten. Det bidrager til en mere effektiv og pålidelig produktion med minimal menneskelig indgriben.

Samlet set kan in-line viskositetsmåling hjælpe med at forbedre produktionsprocessen, sikre høj produktkvalitet og optimere driftseffektiviteten. Det er en vigtig teknologi i mange industrielle applikationer, hvor viskositeten spiller en afgørende rolle.

Hvor kan jeg købe et viskosimeter og få kompetent rådgivning?

Der findes flere firmaer herhjemme som forhandler både laboratorie og in-line viskosimetre. Bl.a. har PA-Teknik et stort program indenfor viskosimetre, de har mange års både teoretiske og praktiske erfaringer i at rådgive omkring valg af viskositetsmåler.¨


Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få besked når der er nyt på bloggen.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *