Viser alle 7 resultater

Glansmåler

Glansmåler er et kendt og udbredt instrument som benyttes til at måle en overflades glans, reflektion. Mens selve betjeningen af udstyret, og aflæsningen i displayet, er ligetil, så er det faktisk vigtigt at vide med hvilken vinkel du skal måle din overflades værdi, det kan du læse mere mere om i denne artikel.

Hvorfor skal man bruge en glansmåler?

En glansmåler er vigtig for virksomheder, der ønsker at sikre kvaliteten af deres produkter. Ved at måle glansen på overflader af f.eks. biler, møbler eller elektronik, kan virksomheder sikre, at deres produkter har en ensartet og høj kvalitet. En glansmåler kan også bruges til at identificere eventuelle defekter eller overfladefejl på produkter, hvilket kan forhindre kundeklager og øge kundetilfredsheden. Samlet set kan brugen af en glansmåler bidrage til at opretholde et professionelt og pålideligt brand for virksomheder.

Hvad er den største fordel ved at bruge en glansmåler?

Den største fordel ved at bruge en glansmåler er, at det giver mulighed for en præcis og objektiv måling af en overflades glans. Dette er især vigtigt for virksomheder, der producerer produkter, hvor overfladens glans er en central faktor, såsom bilindustrien, møbelindustrien og kosmetikindustrien. Ved at anvende en glansmåler kan man sikre, at produktet har den ønskede glans, og at kundens forventninger bliver opfyldt. Det kan også hjælpe med at identificere eventuelle fejl eller mangler på overfladen, som kan have indflydelse på produktets kvalitet og holdbarhed.

Hvilken norm dækker området glansmåling?

ISO 2813 er normen for glansmåling indenfor farve- og lak området.

Hvilke typer glansmålere findes der?

Der findes flere forskellige typer glansmålere, herunder 20/60/85-graders målere, der måler glans på forskellige vinkler, samt bærbare og stationære glansmålere. Derudover findes der også multifunktionelle målere, der ud over at måle glans også kan måle farve, belægningstykkelse og ruhed.

Hvordan måler jeg glansmåling på den helt rigtige måde?

I den internationale standard er der foreskrevet en hel bestemt måde man skal følge, hvis man ønsker at måle med normen som reference.

Og den foreskriver, at uanset din overflade, så skal du måle den med en 60`vinkel. Den værdi du får ved at måle overfladen med 60`vinklen, hvis den er under 10GU, gloss units, glans enheder, så skal du bruge aflæsningsværdien ved at måle med en glasmåler der måler med 85`. Hvis værdien du måler er lig med, eller højere, end 70GU, skal du måle med en 20´vinkel glansmåler.

Derfor findes glansmålerne i et utal af variationer, for dække de ovennævnte, tre, målemetoder.

Så som udgangspunkt, mål med en 60`vinkel glansmåler og ud fra denne målte værdi, kan du se om du skal benytte en anden vinkel.

Mange tror fejlagtigt at en 60`glansmåler dækker hele måleområdet, men sådan er det ikke og mange reklamationer, fejlproduktioner og misforståelser virksomheder, og leverandør kunde imellem, vil kunne undgås hvis man noterer med hvad og man benytter glans måleren. Glansenheder måles GU, det er fælles for alle glansmålere, uanset producenten.

Hvilken slags materialer kan måles med en glansmåler?

En glansmåler kan måle refleksionen af lys på forskellige materialer, herunder metal, plastik, keramik, lak og maling. Det er vigtigt at vælge den rigtige glansmåler til det specifikke materiale for at opnå de mest nøjagtige resultater.

Hvordan fungerer en glansmåler?

En glansmåler fungerer ved at reflektere lys, en lysstråle, på overfladen af et materiale og måle mængden af lys, der reflekteres tilbage. Jo mere lys der reflekteres, jo mere glansfuldt anses materialet for at være. Glansmåleren giver en præcis måling af glansen ved at bruge en enhed kaldet “gloss units” (GU). Denne måleenhed kan variere afhængigt af materiale og industri, men typisk er højere GU-værdier forbundet med højere glans. Glansmålere bruges i en lang række industrier, herunder malerier, bilindustrien og papirproduktionen. Mange vælger en standard og måler forskellige prøver op i mod denne.

Hvordan kalibrerer man en glansmåler?

For at kalibrere en glansmåler skal du følge disse trin:

1. Tænd glansmåleren og vent på, at den er klar til brug.

2. Placer en kalibreringsstandard på målefladen, og sørg for, at den er ren og tør.

3. Tryk på knappen for kalibrering på glansmåleren.

4. Vent på, at kalibreringsprocessen er færdig, og fjern derefter kalibreringsstandarden.

5. Glansmåleren er nu kalibreret og klar til brug.

Det er vigtigt at kalibrere glansmåleren regelmæssigt for at sikre nøjagtige målinger. Kalibreringsstandarden bør også opbevares på et sikkert sted og rengøres efter brug.

Kan må få en ISO certificering på kalibreringspladen?

Ja, det er faktisk muligt at bestille en glanskalibreringsplade som er ISO certificeret når det leveres. Denne certificering skal så fornyes 1 gang om året.

Hvilke fejlmuligheder skal jeg være opmærksom på når jeg måler glans?

For at måle den korrekte glansværdi er det vigtigt, at der ikke kommer “falsk” lys ind når du måler. Hvis du for eksempel måler på en ru overflade, kan der i teorien komme “falsk” lys ind fra omgivelserne og dermed bliver din målte værdi kunstigt højere end hvad den reelt er.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at dine målinger foregår korrekt.

Som nævnt ovenfor, er det vigtigt at være opmærksom på hvornår du skal benytte en 60´vinkel og en/eller en 85`/20`vinkel. Som udgangspunkt skal du bruge en glansmåler der har en 60`vinkel.

Hvad gør jeg hvis min kalibreringsenhed er ridset eller støvet?

Lang de fleste glansmålere findes med en indbygget standard, også kaldet kalibreringsklods. Selve kalibreringen sker under forhold hvor det er næsten umuligt, at foretage en forkert kalibrering. Men hvis du har tabt, ridset eller på anden måde beskadiget din kalibreringsklods, så instrumentet ikke længere kan kalibreres, er eneste løsning at bestille en ny og det er ikke bare en langsom, men også dyr proces.

Efter en brand i et laboratorie hos en tidligere kalibreringsvirksomhed af glansstandarder, er der i dag kun 1 sted i verden som kan udføre re-kalibrering, eller udarbejde en ny standard. Dette forhold gør selvfølgelig, at der er lang ventetid, op til 6 måneder i perioder, og prisen er tilsvarende præget af den begrænsede konkurrence.

Derfor er det i mange tilfælde mest optimalt, at købe et nyt udstyr, med mindre du kan låne et mens du venter.

Er din kalibreringsklods blot støvet, så tør den forsigtigt af med en tør, blød klud.

Husk at opbevar den så den ikke står i direkte sollys.