Viser et enkelt resultat

Absograph / Farinograph

Absograf – model 500

Optimer din fødevareproduktion med en pålidelig absograf 

Absografen anvendes i dag flittigt indenfor korn og mel industrien, men hvorfor er den så vigtig og hvilke værdier får jeg ud af at benytte en absograf? 

Hvad er absografi? 

Absografi er en metode til at analysere dejen i forbindelse med fremstillingen af brød og andre bagværk. Det bruges til at måle dejenes evne til at tage imod vand og til at udvikle gluten, som er afgørende for brødets kvalitet og struktur. Absografi-metoden måler dejenes modstandskraft over for deformation, og resultaterne kan bruges til at justere opskrifter og processer for at opnå den ønskede kvalitet i det færdige produkt. 

Overalt i verden stiger interessen for at måle en dejs reologiske egenskaber, både indenfor forskning, udvikling og kvalitetskontrol områderne. 

Indenfor fødevareindustrien anvendes udstyret i nogle tilfælde, sammen med fedtudvindingssystem, et ekstraktionssystem med opløsningsmidler, efter Randall-metoden til fedt- og opløselige materialers bestemmelse, i fødevarer, foder, jord, rengøringsmidler, polymerer, papirmasse, fibre, gummi, tekstiler, petrokemiske produkter, farmaceutiske produkter mv. 

Hvad måler en absograf? 

Den måler dejens vandabsorptionskapacitet og overfører dataene til grafik, foruden at den forbereder dejprøven til næste test (resistograftest). En af de første der firmaer producerede en absograf var Brabender, i dag er deres teknologi stadigvæk den grundlæggende, men selve udstyret er forfinet, moderniseret og i dag er der flere leverandører rundt omkring i verden. 

Hvad er et absogram? 

Et absogram er en analysemetode, der bruges til at vurdere det glutenindhold og dejen styrke af en meltype. Metoden indebærer, at man blander mel og vand sammen i en absograf, en slags maskine der kan måle modstanden i dejen over tid mens det æltes. Resultatet af absogrammet kan bruges til at bestemme, hvordan melet vil opføre sig under forskellige forhold og dermed optimerer produktionen i bagning og fødevarer. Absogrammet er en standardanalyse i fødevarebranchen og er en vigtig del af kvalitetskontrollen af melprodukter. 

Hvilken slags data omfatter et absogram? 

Et absogram omfatter data om et hvedemeles evne til at danne dejen og dens styrke under knædning og hvile. Det omfatter også data om vandoptagelsen og vandbindingsevnen, samt viskositeten af dejen. Disse data kan bruges til at vurdere hvedemelets kvalitet og egnethed til forskellige fødevareprodukter. 

Hvordan skal absogrammer fortolkes? 

Absogrammer er en vigtig metode til at evaluere kvaliteten af mel og melprodukter. De viser dejen’s styrke og henfald under æltning, og kan bruges til at vurdere melkvaliteten, samt til at justere dejen’s sammensætning og behandling. 

Absogrammer skal fortolkes ud fra de tre vigtigste parametre: vandoptagelse, udviklingstid og stabilitet. Vandoptagelsen angiver mængden af vand, som kræves for at opnå en bestemt konsistens i dejen. Udviklingstiden angiver tiden det tager for dejen til at nå sit maksimale henfald, mens stabiliteten angiver dejen’s evne til at modstå henfald efter maksimal udvikling. 

En optimal absogram viser en god balance mellem vandoptagelse, udviklingstid og stabilitet. For meget eller for lidt af en af disse parametre kan resultere i en dårlig kvalitet af det endelige produkt. For eksempel kan en for kort udviklingstid resultere i et brød, der er tæt og gummiagtigt. 

Hvorfor er absografi så vigtig i fødevareproduktion? 

Absografi er en vigtig analytisk teknik i fødevareproduktion, især i produktionen af brød og pasta. Ved at måle dejenes konsistens og egenskaber kan man optimere opskriften og procesforløbet for at opnå den ønskede kvalitet og konsistens i det endelige produkt. Absografi kan også anvendes til at monitorere og justere produktionsprocessen i realtid, hvilket kan reducere spild og øge produktiviteten. Derudover kan absografi også være med til at identificere og løse eventuelle kvalitetsproblemer i produktionsprocessen. Alt i alt er absografi en vigtig analysemetode, der kan bidrage til at sikre en høj og ensartet kvalitet i fødevareproduktionen. 

Hvordan adskiller absografi sig fra andre analysemetoder? 

Absografi adskiller sig fra andre analysemetoder ved at være en teknik til måling af dej enegenskaber under æltning. Det bruges til at vurdere dejenes evne til at strække sig, modstå brud og danne en sammenhængende struktur. Absografi kan også give oplysninger om dejenes styrke, elasticitet og blødhed, hvilket er vigtige faktorer i fremstillingen af ​​fødevarer som brød og kager. Andre analysemetoder, såsom rheologi, måler også dejenes egenskaber, men de bruges til at sammenligne forskellige materialers viskoelastiske egenskaber. 

En absograf anvendes typisk i et laboratorie og er en del af en testrække af udstyr, man benytter sig af indenfor brød, korn og mel områderne. 

Af andre testmetoder man anvender kan nævnes celluloseanalyse udstyr. 

Kornanalyse området er i stærk vækst og vigtigheden af at kende indholdet i en dej, er et af nøglepunkterne indenfor brødbagning og melproduktionsområderne. Til måling af fugtighed i korn benyttes et fugtighedsmåler som er udviklet til netop at måle vandindhold i korn. 

Kan absografi bruges til at identificere forskelle mellem forskellige produkter? 

Ja, absografi kan bruges til at identificere forskelle mellem forskellige produkter. Absografi er en testmetode, der måler dejenes konsistens og elasticitet under æltning og kan give oplysninger om dejenes egenskaber og kvalitet. Ved at udføre absografi-test på forskellige produkter kan man sammenligne deres deje og identificere forskelle i deres konsistens og elasticitet. Dette kan være nyttigt for fødevareforskere til at evaluere og sammenligne forskellige produkter og udvikle nye opskrifter. 

Hvilke fordele har absografi? 

Absografi er en testmetode, der anvendes til at evaluere kvaliteten af mel og dej til bageri- og pastaprodukter. Absografi har flere fordele, herunder: 

  1. Standardisering af dejkvaliteten: Absografi kan anvendes til at standardisere og forbedre dejkvaliteten, hvilket fører til mere ensartede produkter. 
  1. Optimering af produktionsprocessen:Ved at analysere absogrammet kan produktionsprocessen optimeres for at minimere tid og omkostninger. 
  1. Forudsigelse af slutproduktets kvalitet:Absografi kan give en indikation af slutproduktets kvalitet, hvilket kan hjælpe med at forudse produktets kvalitet og egenskaber. 
  1. Identifikation af problemområder:Absografi kan også identificere problemområder i produktionsprocessen eller råmaterialet, der kan føre til dårlig kvalitet i slutproduktet. 

I alt kan absograf udstyret hjælpe med at forbedre produktkvaliteten, optimere produktionsprocessen og identificere problemområder i produktionen. 

Hvem forhandler absografudstyr? 

Herhjemme kan absograf udstyret blandt andet købes hos PA Teknik ApS, som er specialister indenfor udstyr til korn og mel området.