Viser alle 11 resultater

Lagtykkelsesmåler: destruktive- og ikke-destruktive målinger

Lagtykkelsesmåling er et enkelt instrument, ikke et værktøj, som måler tykkelsen af et eller flere belægninger. Men der er forskellige slags udstyr, lagtykkelsesmåler, hvis du skal måle lagtykkelsen af en, eller flere, belægninger. I denne artikel vil jeg redegøre for, hvordan du vælger det instrument der løser din opgave på bedst mulige måde.

Er en lagtykkelsesmåler nyttig til mange formål?

Ja, en lagtykkelsesmåler er nyttig til mange formål. Den kan bruges til at måle tykkelsen af ​​belægninger på forskellige materialer, såsom metal, plast og glas. Dette kan være nyttigt i industrien, når man skal kontrollere kvaliteten af ​​produktionen af ​​f.eks. biler, både og bygningsmaterialer. En lagtykkelsesmåler kan også anvendes i malerbranchen, når man skal sikre korrekt malingstykkelse på overflader. Samlet set er en lagtykkelsesmåler et værdifuldt værktøj i mange forskellige industrier og applikationer.

Vådfilmskam

Vådfilmskam er en form for lagtykkelsesmåler, der bruger en destruktiv metode til at måle tykkelsen af en belægning. Denne type måler anvender en vådfilmkam, der er en lille metalbjælke med riller i forskellige størrelser. Måleren påfører et lag maling på overfladen og kører vådfilmkammen over belægningen, således at malingen fylder rillerne og danner en væskefilm. Når filmen er tørret, måles tykkelsen på filmen ved hjælp af en mikrometer, og tykkelsen af ​​belægningen beregnes derefter.

Vådfilmskammen kommer ofte som en 4-sidet kam, det vil sige at du har 4 vådfilmsområder du kan måle med det samme kam, f.eks. 0 – 50my, 50 – 100 my, 100 – 200 my og på den sidste side, 200 – 300 my.

Vådfilmskammen kan fået i mange forskellige udgaver og arbejder du med produkter som klæbemidler eller lignende, ja så kan du også få vådfilmskammen som engangskamme. Dem kan du få hos PA-Teknik ApS.

Vådfilmskam er en nøjagtig metode til at måle lagtykkelse, men den er destruktiv, da den kræver, at en del af belægningen fjernes. Dette gør det mindre egnet til anvendelse på følsomme materialer eller på steder, hvor belægningen ikke kan fjernes.

Hvis du har brug for at måle tykkelsen af en belægning på en følsom overflade, eller hvis du har brug for at udføre ikke-destruktive.

Men en vådfilmskam er også et billigt og en enkel måde at beregne hvor mange my du har lagt på, da lagtykkelsen ofte fra leverandørers side oplyses i vådtilstand, eksempel, får du oplyst at 100 my våd modsvarer 50 my tør, ja så kan du bruge vådfilmskammen til at måle hvor meget vådmaling du har lagt på.

På den måde er vådfilmskammen en indikation af malingens færdige lagtykkelse, efter tørring.

Vådfilmskam princippet fås også som et hjul du kører hen over overfladen, på den måde aflæses lagtykkelsen som det sted på hjulet hvor malingen ikke affarver.

Hvad er forskellen på en destruktiv og ikke-destruktiv lagtykkelsesmåler?

Der er en væsentlig forskel på at benytte en destruktiv og en ikke-destruktiv lagtykkelsesmåler. Den ene er desuden meget mere simpel at anvende end den anden.

Destruktiv lagtykkelsesmåling

Den destruktive model anvendes primært til måling på træ og plastik, og foregår ved at man borer et hul, eller ridser, ned i materialet og ved hjælp af et medfølgende mikroskop, som er inddelt i my, så kan man beregne lagtykkelsen af op til flere forskellige lag, da hvert lag i mikroskopet fylder nogle mm, hvilket svarer til forholdet 1 – 10, står angivet på mikroskopet, så hvis du måler 5 mm bredde, så skal du gange de 5 med 10, og dermed har det pågældende lag en tykkelse på 50 my.

Med en destruktiv lagtykkelsesmåler kan du faktisk måle flere forskellige lag ovenpå undergrunden, det vil sige at du, ved at ridse eller bore et hul ned til undergrunden, i mikroskopet kan se hvor tykt hvert lag er i sig selv, samt beregne den totale lagtykkelse.

Der anbefales ofte at man benytter en prøveplade, en plade der kører med under processen og derfor bliver behandlet på samme måde som de rigtige emner, men det er væsentlig billigere at lave destruktive målinger på en prøveplade, end på et emne.

Der findes forskellige udgaver af destruktive lagtykkelsesmålere og prøve emner, du kan blandt andet købe dem hos PA-Teknik ApS eller hos Strenometer ApS..

Den ikke-destruktive lagtykkelsesmåler

Modsat den destruktive metode, ja så sker der ingen ødelæggelse af overfladen, ingen ridse eller borehul. Denne metode er klart den mest simple at benytte, uanset hvilken type emalje du skal måle på.

Der findes mange forskellige modeller og sensorer, langt de fleste applikationer kan klare sig med at måle med en indbygget sensor.

Når du har kalibreret lagtykkelsesmåleren sætter du sensoren ovenpå det du skal måle på, og du får vist den totale lagtykkelsesværdi i displayet.

Mange spørger om lagtykkelsesmåling også måler polering, men det kan denne type af instrumenter ikke.

Fe – lagtykkelsesmåler

Du skal bruge en Fe – lagtykkelsesmåler når du skal måle lagtykkelsen af f.eks. maling og lak på metallisk underlag. Det kan også være våd- eller pulverbelagte emner. Der spiller væsentligt ind, at mange af de nyere typer af lagtykkelsesmålere automatisk selv vælger om materialet er Fe eller FNe – instrumentet findes i dag i enten Fe, eller FNe udgave, eller i kombinationsudgave, det er alt efter hvilke typer af emner du skal måle på.

Kalibrering af lagtykkelsesmåleren

Selve målingen foregår ved at du sætter sensoren på undergrunden, uden belægning, for dermed at kalibrere instrumentets nulpunkt, herefter tager du et folie, typisk hører der my udmålte folier med når du køber en lagtykkelsesmåler. Og for at opnå den størst mulige nøjagtighed når du måler, så er det vigtigt at du finder et folie der har en udmålt værdi, så tæt på den lagtykkelse som du ska måle.

Indbyggede prober eller separate prober?

Når kalibreringen er overstået placeres proben, det kan være en indbygget eller separat probe, forskellen på disse to typer af prober er, at hvis du skal måle indvendigt i rør, i kanter, så kan det godt være svært at få den interne probe placeret korrekt, her er det nemmere hvis du har en probe med ledning, og som samtidig har en vinkelsensor indbygget.

Kalibrer på samme type undergrund som du skal måle på

Teorien foreskriver at det er vigtigt, af præcisionsmæssige årsager, at du nulstiller og måler på samme type undergrund, det sikrer dig en korrekt måleværdi. Der er forskel på hvordan forskellige typer af jern materialer, tykkelsen heraf, svinger magnetisk, og ved at nulstille og kalibrere på samme type undergrund, opnår du en optimal værdi.

Uanset hvilken type af sensor du benytter, så får du en præcis måling, og måle metoderne er også helt de samme indenfor Fe- og FNe områderne.

NFe – måling af lagtykkelsen af ikke-ledende materialer

Skal du måle f.eks. maling på aluminium, skal du bruge en Non-Ferro sensor. I dag kan du købe en lagtykkelsesmåler som kan måle både Fe- og NFe med samme sensor, og målemetoden er præcis den samme som Fe.

Valg af lagtykkelsesmåler og kalibreringsfolier

Når du skal købe en lagtykkelsesmåler skal du være opmærksom på, om der medfølger kalibrerede folier i prisen du får oplyst. En lagtykkelsesmåler kan godt være billigere end en anden, men skal du så til den ene, købe kalibrerede folier, ja så er det i langt de fleste tilfælde det rigtige at vælge den hvor de er med i prisen, at købe udmålte folier separat er en dyr affære.

Lagtykkelsesmåler med statistik

En god lagtykkelsesmåler bør også have en statistisk funktion, så du kan følge udviklingen og trends over tid. Dette er særligt vigtigt, hvis du arbejder med kvalitetskontrol eller vedligeholdelse af industrianlæg og skal dokumentere og overvåge lagtykkelsen over længere tid. En god lagtykkelsesmåler kan hjælpe dig med at optimere din produktionsproces og undgå kostbare fejl eller nedbrud. Så vælg en lagtykkelsesmåler, der passer til dine behov og krav, og som kan hjælpe dig med at opnå præcise og pålidelige målinger.

Wireless lagtykkelsesmåler

En wireless lagtykkelsesmåler fungerer ved at sende et signal gennem materialet og måle, hvor lang tid det tager for signalet at blive reflekteret tilbage til sensoren. Dette giver dig en præcis måling af lagtykkelsen uden at beskadige overfladen. Måleren kan også gemme målingerne på en intern hukommelse eller overføre dem trådløst til en computer eller mobil enhed.

Hvis du f.eks. står ude i en industrihal, oppe i en lift med strakt arm, ja så er en wire-less lagtykkelsesmåler det helt rigtige udstyr for dig.

Online lagtykkelsesmåler

Der er udviklet en automatisk lagtykkelses on-line måler, som måler lagtykkelsen automatisk på emner der kører forbi, f.eks. på et pulverlinje.

Dette instrument placeres tæt på der hvor de pulverlakerede emner hænges op, og mens de kører forbi, så måles lagtykkelsen automatisk og den målte værdi sendes trådløst til en dataopsamlingsenhed, efter eget valg.