Viser alle 7 resultater

kr.9.400,00
kr.15.400,00
kr.13.500,00
kr.15.400,00
kr.19.400,00
kr.19.400,00

Ruhedsmåling

Vores ruhedsmåler er nøjagtige og pålidelige. Deres kvalitet og design sikrer, at du får de mest præcise resultater, hver gang de udfører en måling. I denne artikel vil vi forklare, hvad ruhedsmåling er, hvordan den udføres og hvordan resultatet forståes.

Hvad er ruhedsmåling?

Ruhedsmåling er en måling af overfladens ruhed. Denne måling kan udføres ved hjælp af forskellige metoder, herunder både bærbare og stationære modeller og nogle endda bluetooth-tilsluttede, der anvendes til at foretage lodrette, eller vandrette, målinger på den ønskede overflade. Resultaterne af disse målte data bruges typisk til kvalitetskontrol og produktudvikling i virksomheder inden for forskellige brancher.

Definition af ruhedsmåling

Ruhedsmåling defineres som en kvantitativ målemetode, der angiver overfladens overfladeruhed, med hensyn til små og ujævne afvigelser. Det er en nøjagtig måling, der gøres ved hjælp af et specialiseret instrument, kaldet en ruhedsmåler der med en sonde påmonteret en piezoelektrisk sonde, kører hen over overfladen i en forudbestemt længde. Bærbare instrumenter anvendes ofte i virksomheder til at foretage præcise lodrette eller vandrette måle resultater på forskellige materialer. I nogle tilfælde kan ruhedsmålere være udstyret med bluetooth-funktionalitet for nem dataoverførsel og analyse.

Hvilke forskellige værdier giver en ruhedsmåling?

En typisk ruhedsprofil kan angives med brug af forskellige parametre.

Rt er selve normen der beskriver ruhed og hvordan den måles.

Ra værdien måles ved at man måler gennemsnittet af toppene, beregnet fra midterlinien.

Vær opmærksom på, at overflader med samme Ra værdi tager sig forskellig ud ved forskellige bearbejdningsmetoder.

Rq minder om Ra, men er defineret ved kvadratroden af den gennemsnitlige afstand fra middellinjen i anden.

Rz defineres som den lodrette afstand fra det laveste punkt på kurve til det højeste punkt inden for målelængden L.

Ovennævnte værdier aflæser du direkte i ruhedsmålerens display.

Formål med ruhedsmåling

For at sikre korrekt funktionalitet og levetid for maskindele med tæt kontakt mellem to overflader er ruhedsmåling afgørende. Målingen kan også anvendes til at opnå det ønskede æstetiske udseende på f.eks. designs eller møbler, hvor en lodret måling kan være relevant. Ydermere kan en præcis måling reducere friktionen og slid når to materialer gnider mod hinanden – noget der især er vigtigt i bærbar bluetooth teknologi. Vores ekspertise indenfor ruhedsmålinger sikrer nøjagtige resultater hver gang, uanset hvad formålet er for din virksomhed.

Hvordan udføres ruhedsmåling?

Ruhedsmåling er en vigtig proces for at bestemme overfladens ruhed og kvalitet på forskellige materialer. For at udføre en nøjagtig måling kræver det specialiseret udstyr og ekspertise i metoderne til ruhedsmåling.

Der findes flere teknikker til ruhedsmåling, herunder kontaktmetoder som stylus profilometri og ikke-kontaktmetoder som optisk interferometri. Der findes også ruhedsstandarder i forskellige formater, som leveres med en opmålt ruhedsværdi, denne klods kan dels anvendes til visuel vurdering, dels som kalibreringscheck på eksisterende ruhedsmålere.

Udstyr til ruhedsmåling

Vi tilbyder et bredt udvalg af udstyr til ruhedsmåling, der sikrer nøjagtige og pålidelige resultater. Vores produkter omfatter overflademålere, profilprojektorer og koordinatmålemaskiner, som alle er designet til at opfylde virksomhedernes behov for kvalitetssikring.

Vores udstyr til ruhedsmåling omfatter:

  • Overflademålere: Til måling af den gennemsnitlige grovhed og tekstur på overfladen.
  • Profilprojektorer: Til analyse af geometriske egenskaber som f.eks. vinkler og dybder.
  • Koordinatmålemaskiner: Til præcis måling af dimensioner og form.

Med vores ekspertise inden for ruhedsmåling kan vi hjælpe enhver virksomhed med at opnå de ønskede resultater i deres produktion.

Metoder og teknikker til ruhedsmåling

Ved ruhedsmåling benyttes kontakt- og ikke-kontaktmetoden (optisk) for at opnå nøjagtige resultater. Kontaktmetoden måler på ruhed ved at føre en probe henover overfladen, mens den optiske metode anvender lysbølger til at måle afstanden mellem objektet og sensoren.

Filterkriterier for ruhedsprofiler er også vigtige i opnåelsen af præcise resultater. Det er afgørende at vælge det rigtige filter til behandling af dataene, således at uønsket støj elimineres fra profiludsnittet. Nogle almindelige filtertyper inkluderer Gaussisk lavpasfilter, simpelt lavpasfilter og medianfiltre.

  • Kontakt- og ikke-kontaktmetoden (optisk) kan begge bruges til ruhedsmåling
  • Ved kontaktmetoden føres en piezoelektrisk probe henover overfladen, mens den optiske metode anvender lysbølger
  • Filterkriterier bruges til behandling af dataene for eliminering af uønsket støj
  • Almindelige filtertyper inkluderer Gaussisk lavpasfilter, simpelt lavpasfilter og medianfiltre

Hvorfor vælge vores ruhedsmålingstjenester?

Vores ruhedsmåleinstrumenter er det bedste valg for virksomheder, der ønsker præcise målinger foretaget med stor nøjagtighed for dermed at opnå pålidelige resultater. Med vores ekspertise og erfaring kan vi tilbyde skræddersyede løsninger, der passer perfekt til dine behov

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker priser på vores produkter.