Viser et enkelt resultat

Kompression og adhesion måleudstyr – komplet guide

Hvad du har brug for at vide

Kompression/adhesion målinger vinder indpas hos flere og flere typer af virksomheder. Målingerne giver brugeren en lang række af vigtige informationer om det pågældende materiales egenskaber, bl.a. elasticitet, hårdhed, klistrethed, smørbarhed, trækstyrke m.m. Udstyret giver brugeren mulighed for at udføre kompression/adhesion test på samme udstyr, så i samme test setup kan man udføre kompression/adhesion målinger på sit emne.

Fælles for dem alle er, at instrumentet både kan trykke (kompression) og hive op “adhesion”, kompression/adhesion. I denne artikel kan du læse eksempler på hvordan du kan bruge en kompressionsmåler, alene eller i en kompression/adhesion test, alt sammen i med samme udstyr.

Tryk og kompressionsmåleudstyr – sådan virker udstyret

En kompression/adhesion måleinstrument, bruges til at måle kompressionen eller tryk/trækkraften af et materiale. Denne type måler anvendes ofte i industrien til at teste materialers styrke og modstandskraft. Den mekanik som afgør hvilken trækstyrke man kan trække med, er en udskiftelig del som kaldes “ Force Weight” – den kan både trække, trykke og indstilles til en fastholdelse af et givent tryk i en valgt tidsperiode. Sammenhængskraft kan aflæses ved test af f.eks. marmelade, lim, polymerer m.m. hvor emnet hænger fast på proben.

En typisk kompressionsmåler består af en tryksensor, der er i stand til at registrere det påførte tryk, og en digital skærm, der viser måleresultaterne. Når kompressionsmåleren anvendes, påføres et tryk på materialet, det er muligt at indstille måleinstrumentet til også at kunne skære ned igennem et materiale, f.eks. 50% af højden, at køre op og ned flere gange for at måle materialets elastiske egenskaber over tid m.m.

Når trykket påføres, registrerer sensoren det og viser måleresultatet. Dette resultat kan være angivet i forskellige enheder, såsom PSI (pound per square inch) eller Newton. Måleresultatet kan bruges til at vurdere materialets styrke, elasticitet og modstandsdygtighed over for kompression.

Det er vigtigt at bemærke, at kompressionsmåleren kun måler det tryk, der påføres materialet. For at få et præcist resultat er det vigtigt at anvende korrekt teknik og sikre, at materialet er jævnt belastet. Derudover kan det være nødvendigt at tage hensyn til materialets egenskaber, såsom dens sammensætning og densitet, for at fortolke måleresultaterne korrekt.

I industrien anvendes kompressionsmålinger til en bred vifte af formål, herunder kvalitetskontrol, produktudvikling og forskning. Ved at forstå, hvordan en kompressionsmåler virker, kan man opnå nøjagtige og pålidelige måleresultater, der kan anvendes til at træffe informerede beslutninger om materialers egenskaber og anvendelser.

Hvordan foretages adhesion målinger?

Adhesion målinger er en vigtig del af kvalitetskontrollen for mange materialer og produkter. Disse målinger hjælper med at bestemme, hvor godt et materiale klæber til en overflade. Her er en trinvis guide til, hvordan adhesion målinger udføres:

  1. Forberedelse af prøveoverfladen: Start med at rengøre og forberede overfladen, hvor adhesion målingen skal udføres. Fjern eventuelle urenheder, støv eller fedtstoffer, der kan påvirke resultatet af målingen.
  2. Valg af testmetode: Der er forskellige testmetoder til adhesion målinger, herunder træktest, skræltest og skæringstest. Vælg den metode, der passer bedst til dit materiale og formålet med målingen.
  3. Udførelse af testen: Følg nøje instruktionerne for den valgte testmetode. Dette kan omfatte påføring af et klæbemiddel eller belægning på prøveoverfladen, fastgørelse af en testanordning og anvendelse af en bestemt belastning eller kraft.
  4. Registrering af resultater: Når testen er udført, skal du registrere og dokumentere resultaterne. Dette kan omfatte målinger af trækstyrke, skrælstyrke eller skærestyrke, afhængigt af den valgte testmetode.
  5. Analyse og fortolkning af resultater: Efter at have registreret resultaterne skal du analysere og fortolke dem. Sammenlign resultaterne med eventuelle standarder eller specifikationer for at vurdere, om adhæsionen er tilstrækkelig.
  6. Rapportering af resultater: Endelig skal du rapportere resultaterne af adhesion målingen. Dette kan omfatte at skrive en rapport, der indeholder detaljer om testmetoden, resultaterne og eventuelle konklusioner eller anbefalinger. Ved at følge disse trin kan du udføre nøjagtige og pålidelige adhesion målinger på forskellige typer materialer. Husk altid at følge sikkerhedsprocedurer og bruge passende udstyr under hele processen.

Et måleudstyr med prober, målesystemer og temperaturstyring

Når man først har indkøbt selve udstyret, som stort set er vedligeholdelsesneutral, en kalibrering hvert 2. år er dog min anbefaling, ja så er det løbende muligt at tilkøbe forskelige måle systemer, prober og endda temperaturstyringsenheder.

Prober

Der findes til alle tekstur/tryk og trækprøveapparater et stort udvalg af enkle prober som f.eks. cylinder, cone, boldformede m.fl., det samme findes der af systemer hvis funktion er at simulere praktiske processer.

Bulk-metoden simulerer hvordan materiale presses sammen under direkte pres – eller tryk, til simulering af hvordan materialet vil fordele sig i emballagen under transport hvor det udsættes for rystelser.

En andet målesystem er til at måle bøjning, f.eks. en gulerods elasticitet, et andet system er Back Extrusion, og Forward Extrusion Cell, simulering af hvor mange kræfter der skal til for at hive et plastiklåg fra emballagen, kort sagt – så findes der systemer der kan simulere langt de fleste processer vi kender fra industrien.

Temperaturstyringskammer

Simulering af materialers egenskaber under temperaturforhold kan godt lade sig gøre med en teksturmåler. Foruden det valgte målesystemer kan man tilkøbe temperatur og fugtighedskamre som sikrer at produktet man måler på, måles under samme forhold som i virkeligheden. Der findes flere forskellige temperaturstyringskamre, forskellige variationer af temperaturområder m.m., få flere detaljerede oplysninger hos firmaet der leverer måleren.

Rengøring af teksturmåler og prober/målesystemer

Det anbefales at prober, målesystemer og selve platformen, hvorpå materialet ligger, rengøres med rent varmt vand og en klud, med mindre materialet man måler på er svært klæbende, afsmittende eller lignende.

Hvem forhandler tekstur-, tryk og trækprøveapparater?

Af forhandlere kan bl.a. nævnes PA-Teknik.dk som også har en stor detaljeret viden om software, prøveopsætning, valg af måle- og temperatursystemer m.m.

Konklusion

Selve udstyret som kaldes en kompressions/træk- måler er i sig selv altså enkel opbygget, og den tilhørende software er både overskuelig og brugervenlig.

Softwaren giver brugeren mulighed for at indtaste forskellige oplysninger i software, check op på at du kan opdatere den gratis i en aftalt årrække.