Viser et enkelt resultat

Sedimentation – Zeleny – model 3100

Tænk på sedimentation som en dans, hvor partikler bevæger sig rytmisk.

Sedimentation kan være udfordrende, men med Zeleny-model 3100 bliver processen nemmere og mere præcis.

Hvad sker der under en sedimentation af hvedemel?

Under sedimentation af hvedemel, hvis geologi også skal tages med i betragtning, sker der en række processer, som er afgørende for at bestemme melets kvalitet og egenskaber. Sedimentation er en metode, der bruges til at evaluere proteinindholdet og proteinets kvalitet i hvedemel. Her er en oversigt over, hvad der sker under sedimentation:

 1. Hydrering af proteiner: Når hvedemel blandes med en væske, begynder proteinerne at hydrere. Dette betyder, at de absorberer vand og svulmer op.
 2. Dannelse af gluten: Under hydreringen begynder glutenproteinerne (gliadin og glutenin) at danne bindinger, hvilket resulterer i dannelsen af gluten. Gluten er ansvarlig for melets elasticitet og strækbarhed.
 3. Sedimentationsproces: Efter en bestemt periode, hvor proteinerne har haft tid til at hydrere og danne gluten, bliver blandingen centrifugeret eller ladet stå stille, så de tunge partikler (primært gluten) kan bundfælde sig til bunden af beholderen.
 4. Måling af sedimentationsvolumen: Mængden af bundfældet materiale måles. Et højere sedimentationsvolumen indikerer et højere proteinindhold og bedre proteinkvalitet, hvilket er ønskeligt i mange bageapplikationer.
 5. Evaluering af melkvalitet: Resultaterne af sedimentationstesten bruges til at evaluere melets bageegenskaber. Mel med høj sedimentationsværdi har typisk bedre bageegenskaber, da det indeholder mere og bedre kvalitet gluten.

Sedimentation er en vigtig test i industrielle bagerier og melmøller, da den giver værdifuld information om melets egenskaber og dets egnethed til forskellige bage formål.

Sedimentering foregår i dag fuld automatisk, der findes dog enkelte produkter som stadigvæk kræver en manuel process.

Enheden med den grafiske LCD-skærm hjælper brugeren med at overvåge og styre testforløbet med høj nøjagtighed, hvilket gør det muligt at opnå pålidelige resultater hver gang. Uanset netspændingen justerer enheden automatisk til verdensstandarden på 40 omdrejninger/minut.

Testen ender automatisk.

Introduktion til Sedimentation – Zeleny – model 3100

Zeleny – model 3100 er designet til præcise sedimentationsmålinger.

Sedimentationsprocessen spiller en vigtig rolle i forskellige industrielle og videnskabelige applikationer. En pålidelig metode til måling af sedimentation er nødvendig for at opnå ensartede resultater.

Model 3100 er kendt for sin intuitive betjening og avancerede teknologiske funktioner. Det grafiske LCD-display sikrer en klar oversigt over testens forløb, og de fem individuelle timere hjælper med effektiv tidsstyring.

En ekstra fordel ved denne model er dens evne til at registrere omgivelsestemperaturen, hvilket er afgørende for præcise målinger. Den akustiske advarsel ved testens afslutning gør betjeningen endnu mere brugervenlig.

Zeleny – model 3100 er et uundværligt værktøj for dem, der søger nøjagtighed og kvalitet i sedimentationsmålinger.

Nøglefunktioner

Model 3100 tilbyder en grafisk LCD-skærm, der sikrer klar og tydelig information.

Denne enhed er udstyret med 6 separate timere og automatisk justering til verdensstandarden på 40 omdrejninger/minut. Fem-minutters driftperiode afsluttes med en akustisk advarsel, og den resterende tid kan overvåges.

Desuden kan den aktuelle omgivelsestemperatur også vises, hvilket bidrager til nøjagtige resultater.

Grafisk LCD-skærm

Med sin grafiske LCD-skærm tilbyder Zeleny – model 3100 enestående klarhed og brugervenlighed. Denne skærm giver en tydelig oversigt over testens forløb og de aktuelle indstillinger.

Brugerne kan let følge de aktive timere takket være de indbyggede lysdioder. Samtidig viser skærmen den resterende testtid, hvilket sikrer optimal tidsstyring under hele processen.

LCD-skærmen sikrer pålidelig monitorering af omgivelsestemperaturen, som er essentiel for præcise målinger.

Skærmen viser også enhedens omdrejningshastighed, og modellen justerer automatisk til verdensstandarden på 40 omdrejninger/minut. Dette gør det nemt for brugeren at sikre ensartede og pålidelige resultater hver gang. Automatiske advarsler ved testens afslutning gør denne enhed endnu mere brugervenlig.

Flere timere med visning

Zeleny – model 3100 er udstyret med en avanceret timerfunktion, der forbedrer brugerens arbejdsproces og præcision.

Enheden har i alt 6 separate timere, hver med en tydelig 5-cifret visning på skærmen. Dette gør det muligt for brugeren at håndtere flere processer samtidigt uden risiko for fejl eller forveksling.

Hver timer har sin egen lysdiode, der giver øjeblikkelig visuel feedback om den aktuelle status, hvilket øger overblikket og effektiviteten.

Dette system med flere timere gør det muligt for professionelle inden for kornvidenskab og teknologi at opnå større nøjagtighed og pålidelighed i deres forsøg. Ved at overvåge flere tests på én gang, kan brugerne maksimere deres produktivitet og sikre, at alle faser af deres arbejde opfylder de højeste standarder.

Automatisk stop og akustisk advarsel

Enheden er designet til automatisk at stoppe ved afslutningen af driftsperioden og udsender samtidig en akustisk advarsel.

 1. Driftsperiode monitoreres.
 2. Automatisk justering til 40 omdrejninger/minut.
 3. Stopper automatisk efter 5 minutter.
 4. Akustisk advarsel ved periods afslutning.
 5. Lysdiode indikerer aktiv timer.
 6. LCD-skærm viser resterende testperiode.

Dette sikrer, at brugeren altid er opmærksom på, hvornår en test er færdig.

Den akustiske advarsel gør det muligt at arbejde effektivt uden konstant overvågning.

Driftsdetaljer

Enheden er udstyret med en grafisk LCD-skærm, der giver detaljeret information om driftsstatus. Med 5-cifrede timere og lysdioder kan brugere nemt følge de aktive tests og deres respektive tidsforløb.

Driftsomdrejningen justerer automatisk til 40 omdrejninger/minut, hvilket sikrer præcision og ensartethed i testresultaterne. Derudover vises den aktuelle omgivende temperatur på LCD-skærmen, hvilket giver yderligere kontrol og optimering af testbetingelserne. Dette sikrer, at hver test udføres under de bedst mulige forhold.

Viser resterende testperiode

På LCD-skærmen er det nemt at følge med i den resterende testperiode, hvilket muliggør, at brugeren kan planlægge sine aktiviteter optimalt under testens forløb.

Skærmen opdateres kontinuerligt, så der altid er nøjagtige oplysninger til rådighed.

Denne funktion er især nyttig i travle laboratoriemiljøer, hvor tidsstyring er kritisk (specielt under multiple samtidige testprocedurer).

Ved visning af den resterende tid på skærmen kan brugeren reducere risikoen for at overse kritiske momenter, hvilket øger testens effektivitet og nøjagtighed.

Brugere har ro i sindet, da den automatiske opdatering af resterende tid eliminerer behovet for manuel overvågning, hvilket sparer tid og reducerer fejlmargin.

Dermed, når man anvender sedimentationsenheden, kan man være sikker på, at alle processer forløber glat, idet den resterende testtid robust overvåges og vises præcist. Dette skaber en betryggende og effektiv arbejdsgang for brugeren.

Overvågning af omgivelsestemperatur

Omgivelsestemperaturens korrekte overvågning er afgørende for rigtigheden af sedimentationsmålinger.

Siden 2016 har forskere, som benytter sedimentationsenheden, draget fordel af dens avancerede temperaturkontrol, hvilket sikrer konsistente testbetingelser. Ved at overvåge og justere temperaturen kontinuerligt, mindskes sandsynligheden for fejl, og der opnås højere præcision i resultaterne.

Enheden er forsynet med en følsom digital termometer, der viser den aktuelle omgivelsestemperatur på enkel måde via LCD-skærmen. Brugere kan hurtigt aflæse nødvendige værdier og foretage justeringer om nødvendigt, hvilket giver en højere grad af tillid til resultaterne.

Dette system er især nyttigt under test, hvor selv små temperaturafvigelser kan påvirke resultaterne betydeligt. Den automatiske overvågning og visning hjælper brugeren med at opretholde optimale forhold og sikrer, at alle målinger er pålidelige og nøjagtige.

Sedimentationsenheden justerer automatisk og kontinuerligt måleforholdene, hvilket fremmer en professionel og effektiv arbejdsproces.

Automatisk justering til verdensstandard

Sedimentationsenheden er designet med fokus på præcision og pålidelighed og sikrer, at alle målinger altid udføres under optimale betingelser.

 • Justerer automatisk til 40 omdrejninger/minut
 • Uafhængig af net spænding
 • Grafisk LCD-skærm til monitorering
 • Akustisk advarsel ved afslutning
 • Visning af omdrejningstal

Denne automatiske justering er i overensstemmelse med verdensstandarder, hvilket gør enheden ideel til international brug uden behov for manuelle indstillinger.

Brugeren kan være sikker på ensartet præstation, uanset de eksterne forhold, og kan således fokusere på deres kerneopgaver.

Fordele ved anvendelse

Zeleny-modellen 3100 tilbyder avanceret sedimentationsovervågning, som sikrer præcise og nøjagtige resultater. Enhedens automatiske funktionalitet reducerer risikoen for menneskelige fejl, og dermed forbedres kvaliteten af de udførte tests markant.

Desuden giver den grafiske LCD-skærm brugeren et klart overblik over testforløbet, herunder aktuelt omdrejningstal og resterende tid. Denne intuitive brugerflade gør det nemt for laboratoriepersonale at udføre deres arbejde effektivt og med større tillid til resultaterne. Dette understøtter en konsekvent høj standard i laboratoriearbejdet.

Præcis tidsstyring

Enheden har seks separate timere med præcis tidsstyring, som muliggør detaljeret overvågning af testprocessen.

 1. Grafisk LCD-skærm viser den resterende tid under operationen.
 2. Femcifrede timere sikrer nøjagtig timing (3 cifre for minutter og 2 cifre for sekunder).
 3. Lysdiodeindikatorer for aktive timere giver et klart visual overblik.
 4. Automatisk stopfunktion ved slutningen af en 5-minutters periode.
 5. Akustisk advarsel lyder ved periodens afslutning.

Dette giver laboratoriepersonalet en høj grad af kontrol og ro i sindet under testforløb.

Præcis tidsstyring bidrager til konsistent og pålidelig testydelse i enhver opsætning.

Optimal hastighedskontrol

Optimal hastighedskontrol er afgørende for præcision og konsistens i sedimentationsprocesser.

Sedimentations- Zeleny-modellen 3100 sikrer dette ved automatisk at justere til den industrielle standard på 40 omdrejninger pr. minut. Denne automatiserede justering eliminerer risikoen for fejl, der kan opstå ved manuel indstilling, og sikrer optimale testforhold.

Den grafiske LCD-skærm viser tydeligt det aktuelle omdrejningstal, hvilket gør det let for brugerne at overvåge enhedens præstation i realtid. Denne funktion understøtter ensartede resultater, uanset variationsfaktorer i net spændingen.

Enheden er designet til at tilpasse sig forskellige net spændinger uden at påvirke driftsomdrejningen, som forbliver konstant på 40 omdrejninger pr. minut. Dette sikrer ikke blot præcise, men også repeterbare resultater, en kritisk faktor i pålidelige laboratorieanalyser.

Med denne teknologi får forskere en robust og pålidelig partner til laboratoriearbejde, hvilket giver større sikkerhed i resultaterne og højere produktivitet.

Brugervenlig og pålidelig

Sedimentations- Zeleny-modellen 3100 er udviklet med brugerens behov for øje, hvilket sikrer en intuitiv og problemfri betjening. Enheden er udstyret med en grafisk LCD-skærm, der leverer klare og letlæselige oplysninger.

Det brugervenlige interface gør det nemt at indtaste og overvåge testparametre. Med seks separate timere på skærmen, er det enkelt at holde styr på flere samtidige tests.

Brugerne får fuld kontrol over testene, da man nemt kan følge med i den aktive tid gennem lysdioderne. Derudover stopper enheden automatisk efter en 5-minutters testperiode og giver en akustisk advarsel for maksimal bekvemmelighed.

Det er også muligt at overvåge den omgivende temperatur direkte fra skærmen, hvilket er ideelt for præcis kontrol. Uanset hvilken netspænding der anvendes, justerer enheden automatisk til 40 omdrejninger/minut, hvilket sikrer ensartede og pålidelige resultater. Dette giver ikke blot en mere stabil arbejdsproces, men også øget tillid til resultaternes nøjagtighed og repeterbarhed.

Overensstemmelse med internationale standarder

Enheden lever op til de højeste standarder og internationale krav, hvilket sikrer, at præstation og drift er i overensstemmelse med bredt anerkendte målinger og protokoller. Som medlem af ICC, International Association for Cereal Science and Technology, viser den en konstant forpligtelse til kvalitet og præcision gennem hele testprocessen.

Den automatiske justering til 40 omdrejninger/minut, uanset netspændingen, garanterer konsistens og pålidelighed, som opfylder de globale standarder.

Understøttet af ICC

ICC, eller International Association for Cereal Science and Technology, spiller en central rolle i industrien.

Siden 1955 har ICC fremmet forskning og udvikling inden for korn- og fødevareteknologi, og stået som en førende autoritet.

Ved at være understøttet af ICC, viser enheden en forpligtelse til høj standard og præcision, som er anerkendt globalt.

Dette partnerskab giver trygghed for kvalitetskontrol, da ICC’s retningslinjer sikrer, at hver proces overholder de strengeste krav på markedet.

Derfor kan brugere stole på, at deres resultater er både præcise og pålidelige.

Anvendelsesområder

Sedimentationsenheden, model 3100, anvendes bredt inden for korn- og fødevareteknologi til præcise sedimentationsmålinger. Forskere og teknikere sætter pris på dens pålidelighed og nøjagtighed, hvilket gør den ideel til laboratorier, forskningsfaciliteter og industrielle kvalitetskontrolmiljøer.

Ideel til kornvidenskab og teknologi

Sedimentationsenheden, model 3100, er designet til at opfylde behovene inden for kornvidenskab og teknologi.

 • Præcision: Nøjagtige målinger sikrer pålidelige resultater.
 • Effektivitet: Automatiske justeringer og tidsstyring.
 • Brugervenlighed: Intuitiv grafisk LCD-skærm.
 • Fleksibilitet: Velegnet til både forskning og industrikvalitetskontrol.
 • Robusthed: Konsistent ydeevne under forskellige forhold.

Dens avancerede funktioner gør den ideel til præcisionsmålinger i forskningsfaciliteter.

Enheden garanterer, at hver test udføres under optimale betingelser.

Dette sikrer maksimal kvalitet og pålidelighed af de opnåede resultater.

Bredt anvendelsesområde inden for fødevareindustrien

Sedimentationsenheden, model 3100, har et bredt anvendelsesområde inden for fødevareindustrien og kornvidenskab.

Denne alsidighed skyldes dens evne til at levere præcise og pålidelige målinger, som understøtter kvalitetskontrol og forskningsarbejde. Enheden er velegnet til anvendelse i laboratorier og industrielle miljøer, hvor nøjagtighed og konsistens er afgørende for resultaternes troværdighed. Desuden kan enheden tilpasses forskellige testbetingelser, hvilket gør den yderst fleksibel.

Det er ikke kun inden for kornvidenskab, at model 3100 udmærker sig. Enheden bruges også bredt i produktion og analyse af diverse fødevarer. Den er et uvurderligt værktøj til kvalitetskontrol, da den sikrer, at selv de mindste afvigelser i produktets konsistens og kvalitet hurtigt opdages.

Med dette omfattende anvendelsesområde sikrer sedimentationsenheden en høj standard i fødevareproduktionen. Nøjagtige sedimentationsmålinger bidrager til at opretholde produktkvaliteten, hvilket er essentielt for både producentens omdømme og kundernes tilfredshed. Dermed understøtter model 3100 både forsknings- og produktionsmål, og styrker fødevareindustriens position på markedet.

PA-Teknik.dk er forhandler af dette udstyr.

PA-Teknik.dk er stolte over at præsentere model 3100, som leverer præcise sedimentationsmålinger og enestående pålidelighed.

Som specialister i laboratorieudstyr tilbyder de omfattende support og vejledning, så brugerne kan drage fuld nytte af enhedens avancerede funktioner. Fra installation til løbende vedligeholdelse sikrer PA-Teknik.dk, at kunderne opnår maksimal værdi og præstation fra deres investering.

Officiel forhandler af model 3100, PA-Teknik.dk, er dedikeret til at levere en enestående kundeoplevelse. De går langt for at imødekomme specifikke behov og er altid klar til at besvare spørgsmål eller yde teknisk support.

Med deres engagement i kvalitet og kundetilfredshed, har PA-Teknik.dk etableret sig som en pålidelig partner i branchen. Deres erfaring og ekspertise betyder, at kunderne kan have fuld tillid til produktets ydeevne og virksomhedens professionelle service. Sammen sikrer de, at forsknings- og kvalitetskontrolmål opnås med præcision og effektivitet.