Viser et enkelt resultat

Optimap: Revolutionerende Overflademålingsteknologi

Forestil dig en verden, hvor perfekte overfladefinishes er normen, og defekter samt urenheder hører fortiden til. Med Optimap™ er denne vision blevet en realitet.

Optimap™ anvender Phase Stepped Deflectometry, som giver hurtige og objektive målinger. Instrumentet kortlægger testoverflader med utrolig præcision.

Nytænkende overfladetekstur måling

Optimap™ revolutionerer hvordan overflader vurderes.

Denne banebrydende teknologi gør det muligt at opdage selv de mindste uregelmæssigheder. Med sin evne til at måle over store områder i en enkelt handling, uden behov for at bevæge sig over overfladen, sikres en effektiv og nøjagtig bedømmelse af produktkvaliteten. Optimap™ sikrer således, at selv de fineste detaljer ikke overses.

Enestående nøjagtighed og hastighed.

Denne innovative metode, kaldet Phase Stepped Deflectometry, muliggør objektive målinger af enestående kvalitet. Samtidig forbedres det endelige produkt ved at identificere og eliminere underliggende fejl, før de bliver et problem.

For professionelle i industrien, der ønsker at sikre den højeste standard af overfladekvalitet, er Optimap™ uundværlig. Dens avancerede teknologi leverer målinger, der tidligere var umulige at opnå, og gør det med en fart, der holder trit med moderne produktionskrav. Ved at investere i Optimap™ investerer virksomheder direkte i fremtiden for deres produkthåndtering og kvalitetssikring.

Introduktion til Optimap™

Optimap™ repræsenterer en revolution i præcis måling af overfladetopografi. Dette banebrydende instrument gør brug af Phase Stepped Deflectometry, som muliggør hurtige, objektive målinger.

Denne teknologi sikrer en nøjagtig kortlægning af overfladetopografien. Målingerne er både præcise og omfangsrige.

Optimap™ kan visualisere fejl som appelsinoverflade, bølgethed, DOI-problemer samt lokale defekter med stor præcision. Instrumentet leverer enestående detaljer, der gør det muligt at identificere ellers usynlige uregelmæssigheder.

Med sin evne til hurtigt at kortlægge store overflader uden bevægelse, muliggør Optimap™ en omfattende bedømmelse af produktets finish. Dette resulterer i, at virksomheder kan tage velinformerede beslutninger om kvalitetskontrol samt foretage nødvendige justeringer tidligt i produktionsprocessen. Investeringen i Optimap™ er derfor en investering i fejlreduktion, effektivitet og overlegen produktkvalitet.

Hvordan Optimap™ fungerer

Optimap™ benytter avanceret Phase Stepped Deflectometry (PSD) teknologi til at udføre præcise og hurtige målinger af overfladetekstur. Instrumentet projicerer mønstre, der reflekteres fra overfladen og fanget af kameraer, som analyseres for minut detalje kortlægning. Dette giver mulighed for at opdage selv de mindste ujævnheder og defekter uden at skulle flytte instrumentet, hvilket sikrer pålidelige og objektive resultater hver gang.

Phase Stepped Deflectometry (PSD) teknologi

Optimap™ anvender Phase Stepped Deflectometry (PSD) teknologi, en avanceret målemetode, der gør det muligt at identificere selv de mindste overfladefejl. Denne teknologi sikrer enestående nøjagtighed og konsistens i målingerne.

Ved at benytte PSD er Optimap™ i stand til at kortlægge store overflader hurtigt og objektivt. Dette gør det muligt at opdage og kvantificere defekter såsom appelsinskal, bølgethed og andre overfladeuregelmæssigheder med stor præcision.

PSD teknologi muliggør målinger i fuld felt uden behov for bevægelse over overfladen.

Denne teknologi kombinerer avanceret billedbehandling og kompleks dataanalyse, hvilket sikrer, at hver eneste ujævnhed eller fejl registreres og vurderes nøjagtigt. Virksomheder kan dermed forbedre deres produktkvalitet og reducere antallet af afviste produkter betydeligt ved at benytte denne banebrydende metode. Investeringen i PSD teknologi er således en væsentlig styrkelse af både kvalitetssikring og produktionsoptimering.

Hurtige og præcise målinger

Med Optimap™ kan man opnå imponerende nøjagtighed og hastighed i målinger, der tidligere var uopnåelige.

Takket være Phase Stepped Deflectometry (PSD) kan vedligeholdelsestider reduceres betydeligt, samtidig med at man får en detaljeret overblik over store overfladearealer uden behov for flere målepunkter. Denne teknologi tillader virksomheder at trække nytte af pålidelige data med en hidtil uset hastighed og præcision.

Virksomheder, der anvender Optimap™, kan let identificere enhver overfladefejl, uanset størrelse, og dermed sikre høj produktkvalitet. Metoden er yderst effektiv og hjælper med at minimere spild samt maksimere deres produktionseffektivitet.

Optimap™’s evne til at levere klare og konsistente målinger hver gang, det bruges, giver en betydelig konkurrencefordel. Ved at integrere dette værktøj kan virksomheder sikre, at deres produkter altid leverer den højeste kvalitet, samtidig med at produktionsomkostningerne reduceres. Resultatet er en forbedret kundetilfredshed og øget profitabilitet.

Hvordan forbedrer optimab produktiviteten?

Optimab™ har potentialet til at revolutionere måden, virksomheder vurderer overfladekvalitet på, hvilket resulterer i øget produktivitet.

Den avancerede Phase Stepped Deflectometry (PSD) teknologi, som Optimab™ anvender, eliminerer behovet for manuelle og tidskrævende inspektioner. Dette betyder, at medarbejderne kan fokusere på mere værdiskabende aktiviteter.

Virksomheder, der implementerer Optimab™, oplever hurtigtere produktionscyklusser og en væsentlig reduktion i fejl og defekter. Den præcise kortlægning og måling af overfladetekstur sikrer, at kun de bedste produkter når markedet.

Endvidere tillader Optimab™ brug af data til at forudsige og forhindre problemområder, hvilket yderligere mindsker spild og omarbejdning. Dette skaber en kultur med kontinuerlig forbedring og højere kvalitet.

Med Optimab™ på deres side kan virksomheder opnå enestående effektivitet og præcision i produktkvalitetskontrol.

Anvendelsesområder for Optimap™

Optimap™ er essentiel i bilindustrien, hvor en fejlfri lakering er afgørende for forbrugerens førstehåndsindtryk. Instrumentet kan effektivt identificere mindre fejl i lakoverfladen, hvilket sikrer en ensartet og høj kvalitet på alle køretøjer.

I elektronikindustrien anvendes Optimap™ til at inspicere smartphones, tablets og andre håndholdte enheder, hvor ridser og defekter kan påvirke både udseende og funktionalitet. Ligeledes kan sundhedssektoren drage fordel af denne teknologi til at evaluere medicinske instrumenters overflader og sikre deres hygiejneniveau.

Identifikation af synlige fejl

Optimap™ muliggør præcis identifikation af en række synlige fejl i overfladetekstur, hvilket giver en klar og nøjagtig vurdering.

  • Appelsinskal: Viser sig som en ujævn, ru overflade.
  • Bølgethed: Synlige bølgeformationer på overfladen.
  • DOI-problemer: Defekter i glans eller refleksion, der påvirker udseendet.
  • Inklusioner: Små indeslutninger fanget under belægningen.
  • Nålehuller: Mindre huller eller åbenbare punkteringsmærker.
  • Løb: Overskydende materiale, der løber og tørrer uensartet.
  • Sænkninger: Lavpunkter i overfladen, der giver en ujævn finish.

Ved hjælp af en enkelt scanning identificerer Optimap™ disse fejl og præsenterer dem i detaljer.

Dette instrument er uundværligt for kvalitetskontrol i industrien og sikrer optimal produktpræstation.

Lokalisering af lokale defekter

Optimap™ er en pioner inden for hurtig og præcis lokalisering af lokale defekter. Ved at bruge avanceret Phase Stepped Deflectometry (PSD) teknologi, kan enheden skelne mellem forskellige typer overfladefejl.

Instrumentet er designet til at identificere specifikke defekter som indeslutninger og nålehuller. Desuden kan det nemt opdage løb, sænkninger og andre lignende uregelmæssigheder.

Optimap™ tilbyder en detaljeret overfladescanning, som skaber et komplet topografisk billede. Dette muliggør identificering af selv de mindste defekter, der kan kompromittere produktkvaliteten.

De data, som bliver indsamlet fra scanningen, kan straks analyseres for at kvantificere defekternes alvor. Dette hjælper industriens fagfolk med hurtigt at korrigere problemer, hvilket sikrer, at produktet opfylder høje kvalitetsstandarder. Det betyder bedre kontrol, mindre spild og et mere konsekvent resultat.

Fordele ved at bruge Optimap™

Med Optimap™ opnår brugeren en enestående nøjagtighed, der er nødvendigt for en kompromisløs kvalitetskontrol. Hver måling er objektiv, detaljeret og gentagelig, hvilket sikrer pålidelige data til kvalitetsvurdering og dokumentation.

Den avancerede teknologi bag Optimap™ giver mulighed for hurtigere og mere effektive målinger, som bidrager til reduceret produktionsspild og forbedret procesoptimering. Dette resulterer i betydelige besparelser og højere produktkvalitet, som er afgørende for enhver branche, der ønsker at forblive konkurrencedygtig i dagens marked.

Objektivitet og præcision

Optimap™ bringer en hidtil uset objektivitet til overfladeinspektion, hvilket eliminerer subjektive vurderinger. Dette sikrer en nøjagtig, faktabaseret analyse af overfladekvaliteten.

Ved at anvende Phase Stepped Deflectometry leverer Optimap™ enestående præcision i målingerne. Det er ikke nødvendigt at stole på menneskers øjemål.

Instrumentet muliggør kortlægning af overfladetekstur uden nogen fysisk bevægelse. Dette fremskynder inspektionsprocessen markant.

Ved at fange information fra hele feltet kan det påvise selv de mindste uregelmæssigheder. Dette gør den ideel til kvalitetskontrol.

Desuden sikrer den avancerede teknologi ensartede målinger over store områder. Det reducerer risikoen for oversete defekter, som ellers kunne underminere produktets kvalitet.

Optimap™ er således et uundværligt værktøj for enhver virksomhed. Det giver dem mulighed for at levere produkter af højeste standarder, konsekvent og effektivt.

Stor dækningsområde uden bevægelse

Optimap™ leverer stor præcision, selv uden bevægelse af instrumentet.

Takket være Phase Stepped Deflectometry kan Optimap™ måle overfladeteksturer præcist over store områder. Dette betyder, at virksomheder nu kan identificere defekter og uregelmæssigheder på en hurtig og nem måde, som tidligere var umuligt med traditionelle metoder.

Dette imponerende instrument kræver ingen manuel manipulation. Det opsamler data fra hele feltet og sikrer dermed en ensartet og nøjagtig rapportering af overfladekvaliteten, hvilket sparer tid og kræfter.

Virksomheder kan nu opnå højere produktkvalitet med færre ressourcer. Ved at eliminere behovet for bevægelse over overfladen, reducerer Optimap™ risikoen for menneskelige fejl, forbedrer effektiviteten og sikrer, at selv de mindste uregelmæssigheder ikke går ubemærket hen.

Sådan anvender du Optimap™

Forbered instrumentet ved at kalibrere det korrekt.

Inden målingen påbegyndes, skal overfladen rengøres grundigt. Sørg for, at overfladen er fri for støv og snavs, da dette kan påvirke nøjagtigheden af målingerne. Optimap™ placeres herefter på den ønskede overflade uden behov for yderligere justeringer eller bevægelser. Instrumentet er nu klar til at indsamle data.

Aktiver måling med enkelt tryk.

Efter aktivering foretager Optimap™ en komplet scanning af overfladen. Resultaterne vises umiddelbart på skærmen i form af detaljerede billeder og nøjagtige data.

Resultaterne kan overføres til analyse- og rapporteringsværktøjer. Disse målinger giver værdifuld indsigt i overfladens kvalitet og hjælper med at identificere specifikke områder, der kræver opmærksomhed. Med Optimap™ kan virksomheder effektivt opretholde en høj standard af produktkvalitet og fremme kontinuerlig forbedring.

Optimap™ som en kvalitetskontrolløsning

Optimap™ giver enestående præcision og effektivitet til virksomheder, der ønsker at sikre deres produkters kvalitet.

Ved at anvende avanceret Phase Stepped Deflectometry (PSD)-teknologi tilbyder Optimap™ hurtige og præcise målinger over store overfladearealer uden behov for bevægelse. Dette gør det muligt at opdage selv de mindste defekter, der kunne underminere produktets slutkvalitet.

Udtrykkene “overfladetekstur” og “defektidentifikation” får ny betydning med dette revolutionerende værktøj.

Hvem forhandler Optimap™?

Optimap™ er tilgængelig gennem et netværk af autoriserede forhandlere, der specialiserer sig inden for avanceret måleteknologi.

Siden 2016 har disse forhandlere succesfuldt leveret Optimap™ til en bred vifte af industriområder, herunder bilindustrien, flyindustrien og metalforarbejdning. Hver forhandler er nøje udvalgt for at sikre, at de har den nødvendige viden og ekspertise til at støtte kunderne optimalt.

For at finde en autoriseret Optimap™-forhandler i nærheden af dig, kan du besøge virksomhedens officielle hjemmeside, hvor der er en opdateret liste over forhandlere. Alternativt kan du kontakte deres kundesupport, som vil guide dig til den nærmeste forhandler.

Disse forhandlere tilbyder ikke kun salg af Optimap™, men også omfattende service og træning, så brugerne får mest muligt ud af denne avancerede teknologi. Dette sikrer en problemfri implementering og maksimalt udbytte af investeringen.

Ved at vælge en autoriseret forhandler garanteres du ikke blot et produkt af høj kvalitet, men også den nødvendige support og ekspertise, der skal til for at opretholde produktets effektivitet og præcision.

PA-Teknik.dk er en anerkendt forhandler af Optimab udstyr.