Viser et enkelt resultat

Vådfilmsmåler

Vådfilmsmåler

Vådfilmsmåler: Guide til præcise målinger

Vådfilmsmåling er en ikke-destruktiv, hurtig og nem måde at måle våd lagtykkelsen på. Vådfilmsmåling anvendes til måling af den våde lagtykkelse.

Hvad er en vådfilmsmåler?

En vådfilmsmåler er et præcisionsværktøj, der anvendes til at måle tykkelsen af en våd film, såsom maling, lak eller belægning, umiddelbart efter påføring. Den består typisk af en metal- eller plastplade med en række tænder af forskellig længde.

Hvordan måler man med en vådfilmsmåler?

En vådfilmsmåler findes i form af en vådfilmskam eller et vådfilmshjul.

Ved at trykke kammen ned i den våde film, kan man aflæse tykkelsen ved at se, hvilke tænder der kommer i kontakt med overfladen, og hvilke der ikke gør. Dette værktøj er essentielt for at sikre, at belægningen påføres i den korrekte tykkelse, hvilket er afgørende for både kvalitet og holdbarhed.

Mål på en jævn overflade

Vådfilmsmåling kræver en jævn overflade og for at sikre sig at man får en statistisk korrekt værdi, anbefales at man f.eks. tager 3 målinger og heraf gennemsnittet som værdien.

For at måle med en vådfilmskam, skal du følge disse trin:

 1. Forberedelse: Sørg for, at overfladen, der skal måles, er ren og fri for støv og snavs. Dette sikrer nøjagtige målinger.
 2. Vælg den rigtige kam: Vådfilmskamme kommer i forskellige størrelser og måleområder. Vælg en kam, der passer til den forventede tykkelse af vådfilmen.
 3. Påfør vådfilmen: Påfør den våde film (f.eks. maling eller lak) jævnt på overfladen ved hjælp af en pensel, rulle eller sprøjte.
 4. Placer kammen: Hold vådfilmskammen vinkelret på overfladen og tryk den forsigtigt ned i den våde film. Sørg for, at kammen er i kontakt med overfladen.
 5. Aflæs målingen: Fjern kammen fra overfladen og aflæs tykkelsen af vådfilmen. Dette gøres ved at se, hvilke tænder på kammen der er dækket af vådfilmen, og hvilke der ikke er. Den tykkelse, der ligger mellem den højeste tand, der er dækket, og den laveste tand, der ikke er dækket, er filmens tykkelse.
 6. Rengør kammen: Efter brug skal du rengøre vådfilmskammen grundigt for at fjerne rester af vådfilmen. Dette forlænger kammen levetid og sikrer nøjagtige målinger i fremtiden.
 7. Måleområde: både vådfilmshjul og vådfilmskamme kan bestilles med foretrukne lagtykkelser.
 8. Hvordan ved jeg hvilket måleområde jeg skal måle? Malingsproducenten har ofte angivet hvilken minimumslagtykkelse emnet skal pålægges for at garantien efterleves. Anbefalingen er at købe en vådfilmskam, eller et vådfilmshjul, som ligger +/- 20% over/under den angivne lagtykkelses anbefaling.
 9. Kan man måle på gelcoat? Ja, men det kræver at man er lidt hurtig efter påsmøringen.

Ved at følge disse trin kan du opnå præcise målinger af vådfilmtykkelsen, hvilket er afgørende for at sikre kvaliteten af dine produkter.

Hvad er et vådfilmshjul?

Et vådfilmshjul en våd, der anvendes til at måle tykkelsen af en våd film af maling, lak eller andre belægninger umiddelbart efter påføring. Det består typisk af et hjul med en række tænder eller kamme, der er kalibreret til specifikke tykkelser. Når hjulet rulles over den våde overflade, vil de tænder, der berører overfladen, indikere filmens tykkelse. Dette værktøj er essentielt i industrielle processer, hvor nøjagtig kontrol af belægningstykkelsen er afgørende for kvaliteten og holdbarheden af det færdige produkt.

Hvordan måler man med et vådfilmshjul?

At måle med et vådfilmshjul kræver præcision og korrekt teknik for at sikre nøjagtige resultater. Følg disse trin for at udføre målingen korrekt:

 1. Forberedelse af overfladen:
  1. Sørg for, at overfladen, der skal måles, er ren og fri for støv, snavs og andre urenheder.
  2. Overfladen skal være tør, medmindre andet er specificeret af producenten af vådfilmsmåleren.
 2. Kalibrering af vådfilmshjulet:
  2. Kontroller, at vådfilmshjulet er korrekt kalibreret i henhold til producentens anvisninger.
  2. Juster om nødvendigt for at sikre nøjagtige målinger.
 3. Påføring af vådfilm:
  3. Påfør en jævn og ensartet vådfilm på overfladen ved hjælp af en passende applikator.
  3. Det er vigtigt, at vådfilmen er frisk og ikke er begyndt at tørre, da dette kan påvirke måleresultaterne.
 4. Måling med vådfilmshjulet:
  4. Placer vådfilmshjulet forsigtigt på den våde film.
  4. Rul hjulet langsomt og jævnt hen over overfladen, så det kommer i kontakt med vådfilmen.
  4. Læs afmålingen på hjulet, når det har passeret gennem vådfilmen. Hjulet vil vise tykkelsen af den påførte vådfilm.
 5. Dokumentation af resultater:
  5. Noter de aflæste værdier og sammenlign dem med de ønskede specifikationer for at sikre, at vådfilmen opfylder kravene.
  5. Gentag målingen flere steder på overfladen for at sikre konsistens og nøjagtighed.

Ved at følge disse trin kan du opnå præcise og pålidelige målinger med et vådfilmshjul, hvilket er afgørende for kvalitetskontrol og overholdelse af industrielle standarder.

Hvilke standarder er der indenfor måling af våd lagtykkelse?

Måling af våd lagtykkelse er en kritisk proces i mange industrielle applikationer, og der findes flere internationale standarder, der sikrer nøjagtighed og konsistens. Betydningen af vådfilmsmåling er også, i relation til, vigtig i form af at man ikke kommer for meget maling på emnet, end foreskrevet.

Her er nogle af de mest anvendte standarder indenfor måling af våd lagtykkelse:

 1. ISO 2808:
  1. Denne internationale standard specificerer metoder til måling af filmtykkelse på maling og lakker. Den omfatter flere teknikker, herunder brugen af vådfilmsmålere.
 2. ASTM D4414:
  2. Denne standard fra American Society for Testing and Materials (ASTM) beskriver metoder til måling af våd lagtykkelse af organiske belægninger ved hjælp af kamme, hjul eller andre enheder.
 3. BS 3900-C5:
  3. Den britiske standard BS 3900-C5 beskriver metoder til måling af våd lagtykkelse af maling og lignende belægninger ved hjælp af vådfilmsmålere.
 4. DIN 50981:
  4. Den tyske standard DIN 50981 specificerer metoder til måling af våd lagtykkelse af belægninger ved hjælp af mekaniske måleinstrumenter som vådfilmshjul.
 5. NACE SP0188:
  5. Denne standard fra National Association of Corrosion Engineers (NACE) giver retningslinjer for måling af våd lagtykkelse af belægninger, især i korrosionsbeskyttende applikationer.

Vigtigheden af Standarder

Standarder sikrer, at målinger udføres på en ensartet og pålidelig måde, hvilket er afgørende for kvalitetskontrol og overholdelse af specifikationer. Ved at følge disse standarder kan virksomheder sikre, at deres produkter opfylder de nødvendige krav og undgå potentielle fejl og kvalitetsproblemer.

Anvendelse af Standarder

Når du måler våd lagtykkelse, er det vigtigt at:

 • Vælge den relevante standard for din specifikke applikation.
 • Følge de foreskrevne metoder og procedurer nøje og læse beskrivelse og anbefaling
 • Kalibrere og vedligeholde måleinstrumenterne regelmæssigt for at sikre nøjagtige målinger.

Ved at overholde disse standarder kan du opnå pålidelige og præcise måleresultater, hvilket er afgørende for succes i industrielle applikationer.

Hvor kan jeg købe vådfilmsmålere?

PA-Teknik har et stort udvalg af alt kontrolmåleudstyr til farve-, lak- og overfladebehandlingsindustrien. De har også et måleinstrument der kan måle overfladespænding og væske måling, i relation til at man har den korrekte viskositetsværdi på vådmalingen.