Resistograph til bestemmelse af dejens reologiske egenskaber

Resistograph

Kvalitetskontrol og deklaration af mel er i fokus for mange forbrugere over hele verden. Flere og flere går op i hvad den mad vi spiser kommer fra, hvordan den er dyrket og hvad den indeholder. Det er et øget fænomen som stiller større og større krav til selv de helt små møller, om at deklarere melet så meget som muligt. Et godt værktøj er en Resistograph som du kan læse meget mere om i denne artikel.

Hvad er en Resistograph?

En Resistograph er et specialiseret værktøj, der bruges til at måle de reologiske egenskaber af dej. Denne teknologi gør det muligt at analysere og vurdere dejens konsistens, elasticitet og viskositet. Resistographen anvender en nåleprobe, der trænger ind i dejen og registrerer modstanden, som den møder undervejs. Disse målinger kan give værdifuld information om dejens kvalitet og egnethed til forskellige bagningsteknikker.

Instrumentet er med sit moderne design nemt at anvende og kræver ikke forudgående kendskab til området, for at kunne hverken betjene det eller aflæse de målte resultater.

Den tilhørende software er udviklet med fokus på dataopsamling og visualisering af resultatkurverne under måling, det gør det nemt for brugeren at overføre data til eget interne rapporteringssystem. Udstyret er ergonomisk og sikkert at betjene.

Hvorfor måle dejens rheologiske egenskaber?

Indenfor bageriindustrien arbejdes der dagligt med kvalitetskontrol og udvikling af dejens egenskaber. Dej er en levende organisme som brødproducenterne gerne vil vide meget om inden den går i ovnen og bliver bagt. Ved at kontrollere en dejs reologiske egenskaber får man et forhåndskendskab på hvordan den vil opføre sig under bagningen og dermed hvad det færdige produkt vil have af egenskaber, sprød skorpe, nemt at skære i, flot hævning m.m.

Måling af dejens reologiske egenskaber er derfor vigtig af flere grunde. Først og fremmest kan det også hjælpe med at sikre konsistensen og kvaliteten af den færdige bagvare. Ved at kende dejens elasticitet, viskositet og konsistens kan man optimere bagningsteknikkerne og opnå mere ensartede resultater.

Desuden kan måling af dejens reologiske egenskaber være nyttigt i udviklingen af nye opskrifter og produkter. Ved at analysere og forstå dejens egenskaber kan man justere opskrifterne og tilpasse dem til specifikke formål eller ønskede teksturer.

Endelig kan måling af dejens reologiske egenskaber også være relevant i industriel produktion af bagværk. Ved at have kontrol over dejens egenskaber kan man optimere produktionsprocessen og opnå mere effektivitet og konsistens i produktionen.

Hvordan virker en Resistograph?

Resistographen består af en nål, der er forbundet til en sensor, og en elektronisk enhed, der registrerer og behandler dataene. Nålen indsættes i dejen, og når den trænger ind, registrerer sensoren modstanden.

Dataene sendes derefter til den elektroniske enhed, hvor de analyseres og præsenteres i form af grafer og tal.

Ved at bruge en Resistograph kan man opnå en mere præcis og objektiv måling af dejens reologiske egenskaber. Dette kan hjælpe bagerier og fødevareproducenter med at optimere deres opskrifter og produktionsteknikker for at opnå den ønskede konsistens og tekstur i deres produkter.

Hvordan opsætter man en test i Resistograpen?

Når du skal opsætte en test på en Resistograph, er der nogle vigtige trin du skal følge for at sikre nøjagtige, pålidelige og ikke mindst repeterbare målinger. Her er en trinvis vejledning til at opsætte en test:

  1. Forbered Resistographen ved at sikre, at den er korrekt kalibreret og klar til brug.
  2. Vælg den passende testmetode baseret på dine behov og dejens egenskaber. Der er forskellige metoder til at teste dejen, herunder kompressions- og ekstensionsmetoder.
  3. Forbered dejen ved at følge den ønskede opskrift og sikre, at den er korrekt æltet og hvilet.
  4. Placer dejen på Resistographens testplade og juster den, så den er jævnt fordelt.
  5. Start testen ved at trykke på den relevante knap på Resistographen. Det vil begynde at måle dejen og registrere dens reologiske egenskaber.
  6. Lad Resistographen køre testen i den ønskede tidsperiode eller indtil den ønskede deformationsgrænse er nået.
  7. Efter testen er afsluttet, kan du analysere resultaterne på Resistographens skærm eller downloade dem til yderligere analyse. Husk at følge producentens instruktioner og retningslinjer for at sikre korrekt brug af Resistographen til dej testning.

Hvad kan man læse ud af Resistographens kurver?

Ved at analysere kurverne kan man få indsigt i dejens elasticitet, viskositet og styrke. Kurverne viser typisk forskellige faser af dejens udvikling, herunder æltning, hvile og fermentering.

Ved at studere kurverne nøje kan man identificere eventuelle problemer eller afvigelser i dejens konsistens og kvalitet.

Det er vigtigt at bemærke, at tolkningen af resistograph kurver kræver ekspertise og erfaring inden for området.

Som meget andet udstyr er Resistographen en “historiefortæller”, det fulde udbytte af instrumentet får man først når man har taget flere målinger over en periode.

Man opbygger sit eget produktbibliotek og får derfor efterhånden en ide om hvordan kurveforløbet vil være for de enkelte produkter, og ved at måle dej prøverne inden de sendes videre ud i produktionen, vil man kunne se eventuelle reologiske afvigelser og dermed spare en hel produktion som alligevel ikke ville kunne sælges.

Hvordan definerer man en dejs reologiske egenskaber?

Analyser resultaterne: Når målingen er færdig, vil Resistographen generere en graf, der viser dejs reologiske egenskaber. Analyser grafen for at bestemme dejens elasticitetsmodul, viskositet og plastisk deformation.

  1. Fortolk resultaterne: Brug de opnåede resultater til at vurdere dejens kvalitet og egenskaber. Du kan sammenligne resultaterne med tidligere målinger eller standardværdier for at få en bedre forståelse af dejens reologiske egenskaber. Som nævnt kræver det lidt tid og en hel del målinger før du får det fulde udbytte af Resistographen, men efter en tid vil du hurtigt kunne se om den pågældende dej du lige har målt på, har de egenskaber som du specifikt ønsker til den.Alt i alt er måling af dejens reologiske egenskaber en vigtig del af bagningsteknikken, der kan hjælpe med at opnå bedre resultater og mere præcise produkter.

Hvor kan man få rådgivning til tolkning af data og kurver?

PA-Teknik har mange års teoretisk og praktisk erfaring i at sælge og rådgive om Resistograph udstyret, de yder også ekstern rådgivning om både testopsætning og resultatfortolkning.

Hvor kan man købe en Resistograph?

PA-Teknik forhandler Bastak Resistograph og meget andet måle- og kontroludstyr til den industrielle bageribranche i hele Skandinavien, læs mere her: PA-Teknik.dk

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få besked når der er nyt på bloggen.