Hägbergs Falling Number: En guide til kvalitetsmåling i melindustrien

I den danske melindustri er kvalitetsmåling af afgørende betydning for at sikre, at de produkter, der produceres, opfylder de højeste standarder. En af de vigtigste metoder til kvalitetsmåling er Hägbergs Falling Number-testen.

Hvad er Hägbergs Falling Number-testen?

Hägbergs Falling Number er en metode til at måle enzymaktiviteten i korn, især hvede. Enzymet amylase er ansvarlig for nedbrydningen af stivelse i kornet. Hvis amylaseaktiviteten er for høj, kan det have negative konsekvenser for kornets kvalitet og resultere i dårlig brødkvalitet. Falling Number-testen måler tiden det tager for en stivelse-gel til at falde til bunden af et rør, når det udsættes for varme. Jo kortere tid det tager, jo højere er amylaseaktiviteten.

Historien bag Hägberg Falling Number

Falling Number-metoden blev udviklet i slutningen af 1950’erne af Sven Hagberg og hans kollega Harald Perten, begge på Kornlaboratoriet ved Svensk Institut for Kunsthåndværk og Industri.

Hvilke normer opfylder et Hagberg Falling Number udstyr?

Falling Number (FN), også kaldet Hagberg-nummeret eller Hagberg-Perten-nummeret, er den internationalt standardiserede (ICC 107/1, ISO 3093-2004, AACC 56-81B) og mest populære metode til at bestemme spireskader.

Hvad består selve Hagbergs Falling Number udstyret af?

Når vandstanden falder, går den over i standby-tilstand af hensyn til operatørens sikkerhed, og en advarselsmeddelelse vises på skærmen.

Den har blå LCD-skærm. Enheden har 20 funktionsknapper.

På enhedens skærm kan dato, time, enhedens indvendige temperatur, måletilstand og driftsstatus for enheden (kører, udskriver, stop… osv.) vises.

Enhedens udvendige mål er 360x560x440 mm.

Vægt er 11 kg.

Som ICC: International Association for Cereal Science And Technology:

Metodetype: Generiske metoder

Antal: 107/1 Analyt: Alfa-Amylase aktivitet (faldende tal) Matrix: Korn og mel Godkendelsesår: 1968 År for sidste revision: 1995 Anvendelsesområde: Metoden er anvendelig til mel og mel af hvede, rug, byg, samt hvad angår andre kornsorter og stivelsesholdige og maltede produkter. I denne standard betyder ordet “mel” også måltider og malet korn (fuldkorn).

Ved at konvertere faldtallet til likvefaktionstallet er det muligt at beregne sammensætningen af melblandinger med ønsket faldtal.

Princip:

Faldtallet er defineret som den tid i sekunder, der kræves for at omrøre og tillade en viskositets-omrører at falde en målt afstand gennem et varmt vandigt måltid, mel eller stivelsesgel, der undergår flydende virkning på grund af alfa-amylase-aktivitet.

Hvordan udføres Hägbergs Falling Number-testen?

For at udføre Hagbergs Falling Number-testen skal der bruges en Falling Number-analysator. Først og fremmest skal kornprøver forbehandles. For at opnå nøjagtige resultater er det vigtigt at følge disse trin:

1. Prøveforberedelse: Start med at tage en repræsentativ prøve af kornet, der skal testes. Prøven bør være fri for urenheder og skal repræsentere hele partiet.

2. Mal kornet: Mal kornet til en fin pulverform, så det er ensartet og kan blandes godt. Dette kan gøres ved hjælp af en kornmølle eller en blender.

3. Vejning: Vej den nødvendige mængde kornpulver til testen. Mængden kan variere afhængigt af den valgte Falling Number-analysator og producentens instruktioner.

4. Blanding: Bland kornpulveret grundigt for at sikre, at det er homogent. Dette kan gøres ved at bruge en skål og en ske eller ved at ryste prøven i en beholder.

5. Testprocedure: Følg producentens instruktioner til den specifikke Falling Number-analysator. Den nøjagtige procedure kan variere, men typisk indebærer det at placere kornprøven i et reagensrør sammen med vand og et stivelses-gelprodukt. Røret opvarmes derefter til en bestemt temperatur, og tiden det tager for stivelses-gelen at falde til bunden registreres. Dette tal repræsenterer Falling Number-værdien og bruges til at vurdere enzymaktiviteten i kornet.

Hvad betyder Falling Number-værdien?

Falling Number-værdien angiver enzymaktiviteten i kornet og kan bruges til at vurdere kvaliteten af hvede til brødproduktion. Hvis amylaseaktiviteten er for høj, vil Falling Number-værdien være lav, hvilket indikerer et dårligt kvalitetskorn. Dette kan resultere i problemer som dårlig brødkvalitet, lavt hævemiddel og klæbrigt brød. Omvendt, hvis amylaseaktiviteten er for lav, vil Falling Number-værdien være høj, hvilket indikerer et korn af høj kvalitet.

Hvordan tolkes Falling Number-værdien?

Falling Number-værdien har en standard skala, der bruges til at tolke resultaterne. Generelt betyder en Falling Numberværdi på 300 eller derover, at kornet er af høj kvalitet og har en lav enzymaktivitet. Dette indikerer et godt brødprodukt.

En Falling Number-værdi mellem 200 og 300 betyder, at kornet har en moderat enzymaktivitet og kan bruges til brødproduktion, men med visse begrænsninger.

En Falling Number-værdi under 200 indikerer en høj enzymaktivitet og et korn af lav kvalitet. Dette kan resultere i problemer med brødkvaliteten og bør undgås til brødproduktion.

Det er vigtigt at bemærke, at Falling Number-testen kun er en indikator for enzymaktivitet og ikke nødvendigvis en direkte indikation af kornets egenskaber som f.eks. protein indhold eller glutenkvalitet. Derfor bør Falling Number-testen bruges som et supplement til andre kvalitetskontroltests for at få et mere omfattende billede af kornets egenskaber.

Håndtering af resultaterne

Når Falling Number-testen er udført, er det vigtigt at håndtere resultaterne korrekt.

Resultaterne bør dokumenteres og sammenlignesmed tidligere resultater eller med reference værdier for at vurdere kornets kvalitet. Det er også vigtigt at huske, at Falling Number-værdien kan påvirkes af faktorer som kornets sort, dyrkningsbetingelser og opbevaringsforhold.

Derfor bør resultaterne tolkes med forsigtighed og tages i betragtning af de specifikke forhold for det pågældende kornparti.

Rengøring af udstyret

Udstyret har primært lakerede og metaloverflader som er nemme at rengøre og aftørre. Displayet kan aftørres med en let fugtig klud.

Hvor kan man bestille et Hägberg Falling Number udstyr?

Der findes flere internationale producenter af udstyret, herhjemme er PA-Teknik.dk et af de firmaer som har mest kendskab til området. De både forhandler, servicerer og reparerer Hagberg Falling Number udstyret fra Bastak.

Konklusion

Falling Number-testen er en vigtig metode til at vurdere enzymaktiviteten i kornet og dermed kvaliteten af hvede til brødproduktion. Ved at tolke Falling Number-værdien korrekt kan man få et godt indblik i kornets egenskaber og potentielle brødkvalitet. Det er dog vigtigt at huske, at Falling Number-testen kun er en indikator og bør suppleres med andre kvalitetskontroltests for at få et mere omfattende billede af kornets egenskaber. Ved korrekt håndtering og tolkning af resultaterne kan Falling Number-testen være en værdifuld ressource for kornproducenter og brødproducenter, der ønsker at sikre en høj kvalitet af deres produkter. Det anbefales at kontakte en pålidelig leverandør som PA-Teknik.dk for at bestille et Hägberg Falling Number udstyr og få yderligere vejledning i brugen af testen. Ved at investere i dette udstyr og anvende Falling Number-testen som en del af kvalitetskontrollen kan man opnå en bedre forståelse af kornets egenskaber og dermed sikre en mere ensartet og pålidelig brødkvalitet.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få besked når der er nyt på bloggen.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *