Proteinanalyser, Kjeldahl metoden

Perfekt dampdestillationssystem til udførelse af nitrogenanalyser ifølge Kjeldahl metoden.