Prøvedeling – model 13100

Prøveopdeler med rifflede skillevægge til opstilling på bord.

Den deler det produkt, der skal analyseres, i to lige store dele, homogent.