Pneumatisk prøveudtagningssonde – model 10500

Prøveenheden trækker prøverne fra bunker og lagre af hasselnød, hvede og bælgfrugter automatisk ud ved at benytte  vakuum og opbevarer dem i prøvebeholderen, som er placeret på enheden. Til hvede og andre kornprøver kan enheden betjenes ved at montere et korntilbehør til enheden.