Absograf – model 500

Den måler dejens vandabsorptionskapacitet og overfører dataene til grafik, foruden at den forbereder dejprøven til næste test (resistograftest)