Viser 1–12 af 19 resultater

Viskositet kan måles både på laboratoriet og i produktionen

Hvad er viskositetsmåling?

Viskositetsmåling er en vigtig proces i en lang række industrier, hvor det er afgørende at kontrollere kvaliteten af produkterne. Viskositeten måles typisk ved at bestemme den tid, det tager for et bestemt volumen af en væske at flyde gennem en smal åbning. Det kan være en udfordring at måle viskositeten korrekt, da det kan påvirkes af flere faktorer, såsom temperatur, tryk og sammensætning af væsken. Derfor er det vigtigt at anvende den rette teknologi og udstyr til at måle viskositeten på en pålidelig og præcis måde.

Hvad er fordelene ved at måle viskositeten?

At måle viskositeten på en korrekt måde kan have mange fordele for virksomheder.

For det første kan det bidrage til at sikre, at produktionsprocessen er konsistent og overholder de nødvendige standarder. Ved at måle viskositeten regelmæssigt kan virksomheder også opdage eventuelle problemer eller afvigelser i produktionen og tage de nødvendige skridt for at rette op på dem.

En anden fordel ved at måle viskositeten er, at det kan bidrage til at øge produktiviteten og reducere omkostningerne. Ved at have en præcis måling af viskositeten kan virksomheder optimere deres produktionsprocesser og mindske spild og tab af materialer. Det kan også bidrage til at forhindre unødvendige nedetider eller fejl, som kan have en negativ indvirkning på virksomhedens rentabilitet. Kort sagt kan en præcis og pålidelig viskositetsmåling bidrage til at øge produktionskvaliteten og effektiviteten for virksomheder i en lang række industrier.

Hvilke applikationer kan et viskosimeter bruges til?

En viskosimeter er et vigtigt redskab i forskellige industrier, herunder fødevareindustrien, farmaceutisk industri, olie- og gasindustrien, og kosmetikindustrien. Den kan bruges til at måle viskositeten af ​​flydende stoffer, som f.eks. olier, polymerer, maling, lim, og meget mere. Dette er vigtigt, da viskositet spiller en stor rolle i bestemmelsen af produktkvalitet og anvendelighed. Viskosimeteret kan også bruges til at overvåge produktionsprocesser for at sikre, at viskositeten forbliver konstant, og produkterne forbliver ensartede. Kort sagt, en viskosimeter er et uundværligt værktøj for enhver virksomhed, der producerer flydende produkter.

Hvilke typer af viskosimeter findes der?

Der findes flere forskellige typer af viskosimeter, herunder rotationsviskosimeter, kapillarviskosimeter og in-line viskositetsmålere.

Rotationsviskosimeteret måler viskositet ved at rotere en spindel i en væske og måle det nødvendige moment for at opretholde rotationen. Rotationshastigheden styres af en indbygget motor, som måler væskens modstand.

Kapillarviskosimeter måler viskositet ved at måle tiden, det tager for en væske at strømme gennem en tynd kapillarrør. Dette måleudstyr er meget nøjagtigt men anvendes mest under og i laboratorie lignende forhold. Kappilarviskosimeteret kaldes også et Ubbelohde viskosimeter.

DIN cup er en type kapillarviskosimeter, der bruges til at måle viskositeten af malinger og lakker, fødevarer som suppe m.m. DIN Cup, og Ford Cup, er enkle instrumenter der indikerer viskositeten, man hælder sin væske ned i viskosimeteret, sætter en glasplade på som holder væsken, og i det man slipper glaspladen tager man tid på, hvor lang til væsken er om at løbe ud. Metoden er bedst egnet til at blive foretaget i laboratorier, da man her kan kombinere metoden med andre metoder, f.eks. også at måle temperaturen separat.

DIN og Ford cup, 2 forskellige målinger, findes i forskellige versioner, det mest benyttede er modellen med 4 mm i bunden, det skyldes at der i relation til DIN normen, og andre normer, skal anvendes et 4 mm udløbsbæger i aluminium.

De findes også i endnu billigere udgaver i plastik, og som dyppeudløbsbæger, benyttes til f.eks. store tanke, beholdere m.m., hvorfra man dypper cuppen ned i væsken og måler den tid det tager for væsken at løbe ud, herfra får man en defineret udløbstid, viskositet, målt i sekunder.

In-line viskositetsmålere måler viskositeten i realtid under produktionen ved hjælp af en vibrations sensor, der placeres direkte i væskens strømningsretning. Det er også muligt at lave et enkelt by-pass system, denne løsning er specielt at foretrække ved måling i store beholdere, tanke m.m. I et laboratorium er det oftest ikke relevant at måle med et inline viskosimeter.

Dette giver mulighed for hurtige og nøjagtige målinger og kan bidrage til at forebygge problemer med produktionsprocessen.

Uanset hvilken type viskosimeter der anvendes, er det vigtigt at vælge en pålidelig og præcis enhed, der passer til virksomhedens behov. Hos vores virksomhed tilbyder vi et bredt udvalg af viskosimeter og andre måleinstrumenter, der er designet til at opfylde en lang række krav og standarder. Vores eksperter står altid klar til at hjælpe med at finde den rette enhed til din virksomheds behov og sikre pålidelige og præcise målinger.

Hvordan måler du væskens viskositet korrekt?

Der er visse forbehold man skal huske at tage med i betragtning når man måler, dels om den væske man måler på er homogen og er et udtryk for væskens reelle viskositet, typisk vil en væske indeholdende partikler, hvor partiklerne er sedimenterede, ikke give et retvisende resultat, her anbefaler vi et inline viskosimeter.

In-line viskositetsmålere er designet til at måle viskositeten af væsker, mens de bevæger sig gennem rør og slanger under produktionen. Disse målere kan give real-time data og hjælpe med at identificere eventuelle problemer eller afvigelser i produktionen hurtigt.

Hvordan kalibreres et viskosimeter?

En viskosimeter kan kalibreres ved hjælp af et kalibrerede olie typer, der er udmålte og med certifikat på oliens viskositet, hvorefter brugeren selv kan kan justere viskositetsværdien til den præcis standard. For at sikre nøjagtighed og pålidelighed skal et viskosimeter kalibreres regelmæssigt med en kendt standard væske.

Dette er afgørende for virksomheder, der har behov for at måle viskositeten af deres produkter, da unøjagtige målinger kan føre til dårlig kvalitet eller produktionsproblemer.

Hvorfor er temperaturen vigtig at kende når man måler viskositet?

Langt de fleste væsker vi kender er afhængige af at de måles ved samme temperatur, for at man kan reproducere resultatet igen og igen. En Newtonsk væske som vand, ændrer viskositet i forhold til hvilken temperatur det måles ved, ved afkøling går vandet fra at være en væske til at være en mere tyktflydende væske. Det samme gælder visse typer af olier m.m. Derfor er det vigtigt at man måler med samme temperatur parametre fra gang til gang.

Hvordan måler man en væske i en tank eller beholder med omrøring?

Skal du måle viskositet i en stor beholder eller tank, med eller uden omrøring, er et in-line viskosimeter klart at foretrække. Ved In-line viskosimeteret får du realtidsmålinger i forhold til den viste temperatur, hvor i mod hvis du måler med et dyppeudløbsbæger og tager fra toppen af tanken, er der stor sandsynlighed for at du måler på en væske hvori der ikke indgår den sammen partikelmængde som hvis du måler i bunden eller i midten, dette skyldes at væskens partikler sedimenterer undervejs i processen og derfor vil du måle en tyndere viskositet, hvor i mod in-line viskosimeteret vil måle mere korrekt, da der i dens målinger også indgår størstedelen af eventuelle partikler.

Hvilket system er mest optimalt at anvende i et laboratorium?

Det mest optimale setup til måling af viskositet i et laboratorium, er ved at anvende DIN cup cylindre, ved at benytte DIN metoden sikrer du dig at det er den samme mængde væske du måler på fra måling til måling, og med et indbygget Peltier heating system, hvori DIN cylinder systemet placeres, har du også styr på prøvens temperatur.

I andre systemer, hvor mængden man måler på er ligegyldig, risikerer du at få forskellige resultater alt efter hvor stor en mængde du måler på. Det skyldes at væskens modstand mod at blive omrørt er forskellig fra store til små mængder.

Andre vælger at måle efter Brookfield metoden, som er en infinity viskositetsmåling, denne metode er mere fleksibel i forhold til mængden der måles på, hvor i mod DIN instrumentet, hvor mængden er forudbestemt. Brookfield metoden er en enklere viskositetsmåling som leveres med selve viskositetsmåleren og forskellige målegeometrier. Ønsker man at foretage viskositetsmålinger med størst muligt reproducerbarhed, så er DIN versionen absolut at anbefale.

Kan jeg måle flydegrænse med et viskosimeter?

Det kommer an på dels hvordan produktet er, hvor tyktflydende det er, om det har lange eller korte bindinger som f.eks. polymerer m.m. Som hovedregel kan man med et viskosimeter få en indikation om flydegrænsen, men hvis flydegrænsen skal måles helt optimalt, så skal man benytte et rheometer.

Hvad er forskellen på et Rheometer og et Viskosimeter?

Et Rheometer kan foretage oscillerende målinger i væskens liniære elastiske område, det vil sige med så lille en kraft at materialet har en ubrudt struktur, og dermed får man en meget præcis måling på hvor stærkt materialet er. Når man kommer ud over det liniære viskoelastiske område, når du anvender Rheometeret, er punktet hvor væsken begynder at flyde, væskens flydegrænseværdi.

Et rheometer er en væsentlig større og meget dyrere investering og anvendes, hovedsageligt, i større koncerners udviklingslaboratorier, hvor i mod et viskosimeter kan benyttes bredt af alle typer af virksomheder som arbejder med flydende produkter.