Viskosimeter – bærbart RM 100

PORTABLE RM 100 kan benyttes både i laboratoriet og i marken.

Instrumentet er programmerbart, hukommelse, temperaturmåling og alle typer af målesystemer kan benyttes.