Viskosimeter – model VM2

kr.15.500,00

Viskosimeteret har et måleområde på 15 … 100.000 cP.