Dollies

Dollies til vedhæftningstest i belægninger, galvaniske film og byggematerialer.