Viser alle 9 resultater

Viskositets-temperaturkontrol

Cylindrisk målesystem – model MS-R Plus

Viskositets-temperaturkontrol

Cylindrisk målesystem – model RT-1 Plus

Tilbehør til viskositetsmåling

Målespindler

Leneta Opstrøgskort

Opacitetsdiagram

Ekstensiometer

Optisk ekstensiometer

Slagfasthedsmåling

Slagtester til maling

Vådfilmsmåler

Vådfilmsmåler