Viser alle 7 resultater

Viskositets-temperaturkontrol

Cylindrisk målesystem – model MS-R Plus

Viskositets-temperaturkontrol

Cylindrisk målesystem – model RT-1 Plus

Bøjeprøvning / Mandreltester

Cylindrisk Mandreltester

Tilbehør til viskositetsmåling

Målespindler

Leneta Opstrøgskort

Opacitetsdiagram

Ekstensiometer

Optisk ekstensiometer